Sprawdź pytania

Sprawdzanie TESTÓW: Testy ADR Promieniotwórcze

ID Pytanie Nazwa Testu
181 Pojazd przewożący tylko próżne opakowania po materiałach promieniotwórczych zaliczone jako wyłączone sztuki przesyłki:
181 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
181 Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
181 Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
181 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
181 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
181 Jakie zagrożenia radiacyjne związane są z obsługą przesyłek zawierających materiał promieniotwórczy, których zewnętrzna powierzchnia jest skażona?
181 Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
181 Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
181 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
181 radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
181 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
181 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
181 Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
181 Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
182 Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
182 Co oznacza termin "moc dawki"?
182 Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
182 Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
182 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
182 Co to jest promieniowanie alfa?
182 Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
182 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
182 Jakie informacje podane są na nalepce 7B (kategoria II - ŻÓŁTA)?
182 Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
182 Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
182 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
182 Co oznacza termin "dawka"?
182 Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
182 Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
183 Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewożone są:
183 Energia promieniowania:
183 radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
183 Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
183 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
183 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
183 Jakich istotnych informacji dostarcza wskaźnik transportowy?
183 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
183 Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
183 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się następujące nalepki:
183 Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
183 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
183 Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
183 Materiał promieniotwórczy:
183 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał niebezpieczny klasy 7 ADR:
184 radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
184 Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
184 radioactive-2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
184 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
184 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
184 Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
184 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze w sztukach przesyłki typu B(U) powinien być oznakowany:
184 Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
184 Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
184 Promieniowanie gamma:
184 Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
184 radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
184 Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
184 Sztuka przesyłki wyłączona:
184 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
185 Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
185 Promieniowanie od źródeł naturalnych:
185 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
185 Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
185 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
185 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
185 Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
185 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
185 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
185 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
185 Pojazd przewożący tylko próżne opakowania po materiałach promieniotwórczych zaliczone jako wyłączone sztuki przesyłki:
185 Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
185 Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki
185 Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
185 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
187 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
187 Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
187 Co oznacza termin "moc dawki"?
187 Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
187 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
187 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
187 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7D?
187 W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
187 Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
187 Co oznacza termin "aktywność"?
187 Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
187 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
187 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
187 Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
187 Jakie zagrożenia radiacyjne związane są z obsługą przesyłek zawierających materiał promieniotwórczy, których zewnętrzna powierzchnia jest skażona?
188 Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
188 Materiał promieniotwórczy:
188 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
188 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
188 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
188 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
188 Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
188 Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
188 Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
188 Promieniowanie alfa:
188 Materiał promieniotwórczy:
188 Które z poniższych opakowań są dopuszczone do przewozu materiałów klasy 7?
188 Pojazd przewożący materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) i wyłączone sztuki przesyłki powinien być oznakowany:
188 Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
188 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
189 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze w sztukach przesyłki typu B(U) powinien być oznakowany:
189 W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
189 Co to jest promieniowanie alfa?
189 Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
189 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
189 Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
189 Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
189 Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
189 radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
189 Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
189 Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
189 Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
189 Nalepka 7B + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
189 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
189 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
190 Pojazd przewożący materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) i wyłączone sztuki przesyłki powinien być oznakowany:
190 Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
190 Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
190 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
190 Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
190 Co to jest promieniowanie alfa?
190 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
190 Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewożone są:
190 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
190 Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
190 Sztuka przesyłki wyłączona:
190 Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
190 Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
190 Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
190 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
191 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
191 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B(U) zawierających materiał promieniotwórczy?
191 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
191 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się następujące nalepki:
191 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
191 Jakie informacje podane są na nalepce nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
191 W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
191 Pojazd przewożący tylko próżne opakowania po materiałach promieniotwórczych zaliczone jako wyłączone sztuki przesyłki:
191 radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
191 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
191 Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
191 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
191 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
191 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
191 Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
192 Co oznacza termin "moc dawki"?
192 Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
192 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
192 Które z poniższych opakowań są dopuszczone do przewozu materiałów klasy 7?
192 Promieniowanie beta:
192 Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
192 Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
192 Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
192 Jaka funkcję spełnia opakowanie dla materiału promieniotwórczego?
192 W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
192 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
192 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał niebezpieczny klasy 7 ADR:
192 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
192 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
192 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
194 Promieniowanie elektromagnetyczne:
194 W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
194 Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
194 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się następujące nalepki:
194 Co oznacza termin "moc dawki"?
194 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu A zawierających materiał promieniotwórczy? ?
194 Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
194 Co to jest promieniowanie beta?
194 Naturalne tło promieniowania pochodzi od:
194 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
194 Nalepka 7A + 7E umieszczone na sztuce przesyłki oznacza, że:
194 Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
194 Które z wymienionych niżej materiałów niebezpiecznych nie mogą być przewożone razem (w tym samym pojeździe) z materiałami promieniotwórczymi oznakowanymi nalepkami nr 7A, 7B lub 7C?
194 Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
194 Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
195 Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
195 Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
195 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
195 Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
195 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
195 Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
195 Materiał promieniotwórczy:
195 Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
195 Przewoźnik materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
195 Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
195 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
195 Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
195 Jakie są podstawowe wymagania dla opakowań klasy 7?
195 Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
195 Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
196 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
196 Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
196 Energia promieniowania:
196 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
196 Jakie informacje podane są na nalepce nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
196 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
196 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
196 Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
196 Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
196 Przewoźnik materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
196 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
196 Jakie zagrożenia radiacyjne związane są z obsługą przesyłek zawierających materiał promieniotwórczy, których zewnętrzna powierzchnia jest skażona?
196 Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
196 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
196 Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
197 Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
197 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
197 Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
197 Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
197 Jakie informacje podane są na nalepce 7B (kategoria II - ŻÓŁTA)?
197 Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
197 Co oznacza termin "aktywność"?
197 Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
197 Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
197 Które z wymienionych niżej materiałów niebezpiecznych nie mogą być przewożone razem (w tym samym pojeździe) z materiałami promieniotwórczymi oznakowanymi nalepkami nr 7A, 7B lub 7C?
197 Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
197 Naturalne tło promieniowania pochodzi od:
197 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
197 Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
197 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
198 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
198 Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
198 Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
198 Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
198 Nalepka 7B + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
198 W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
198 Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
198 Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
198 Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
198 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7A?
198 Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
198 Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
198 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
198 Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
198 Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
199 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
199 Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
199 Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
199 Jakie informacje podane są na nalepce 7B (kategoria II - ŻÓŁTA)?
199 Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
199 Jaka funkcję spełnia opakowanie dla materiału promieniotwórczego?
199 Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
199 Materiał promieniotwórczy:
199 Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
199 Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
199 Promieniowanie alfa:
199 Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
199 Co oznacza termin "moc dawki"?
199 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
199 Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
200 Promieniowanie beta:
200 Energia promieniowania:
200 Zamknięte (hermetyczne) źródło promieniotwórcze w warunkach normalnego przewozu:
200 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
200 Co to jest promieniowanie alfa?
200 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7A?
200 Co oznacza termin "aktywność"?
200 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
200 radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
200 Sztuki przesyłki posiadające takie nalepki powinny być przechowywane z dala od innych przesyłek opatrzonych napisem "FOTO" lub worków z pocztą:
200 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
200 Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
200 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
200 Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
200 Promieniowanie elektromagnetyczne:
201 Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewozone są:
201 Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
201 W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
201 Materiał promieniotwórczy:
201 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B(U) zawierających materiał promieniotwórczy?
201 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
201 Co oznacza termin "aktywność"?
201 Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
201 Promieniowanie elektromagnetyczne:
201 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
201 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
201 Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
201 Co oznacza termin "aktywność"?
201 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
201 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze w sztukach przesyłki typu B(U) powinien być oznakowany:
202 Jaka funkcję spełnia opakowanie dla materiału promieniotwórczego?
202 Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
202 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu ?
202 Co to jest promieniowanie alfa?
202 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
202 Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
202 radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
202 W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
202 Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
202 Przewoźnik materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
202 Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
202 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
202 Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
202 radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
202 Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
203 Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
203 Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
203 Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
203 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
203 Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
203 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
203 Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
203 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
203 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiemwyłączonych sztuk przesyłki)?
203 Co oznacza termin "moc dawki"?
203 Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
203 Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
203 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na wyłączonych sztukach przesyłki?
203 Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
203 Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
204 Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
204 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
204 Co oznacza termin "dawka"?
204 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na wyłączonych sztukach przesyłki?
204 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
204 Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
204 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
204 Co oznacza termin "aktywność"?
204 Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewozone są:
204 Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
204 Jakie informacje podane są na nalepce nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
204 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
204 Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
204 Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
204 W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
205 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
205 Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
205 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
205 Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
205 Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
205 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
205 Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
205 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał niebezpieczny klasy 7 ADR:
205 W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
205 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
205 Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
205 Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
205 Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
205 Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
205 Sztuka przesyłki wyłączona:
206 Promieniowanie elektromagnetyczne:
206 Zamknięte (hermetyczne) źródło promieniotwórcze w warunkach normalnego przewozu:
206 Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
206 Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
206 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
206 Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
206 Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
206 Co to jest promieniowanie beta?
206 Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
206 Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
206 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B(U) zawierających materiał promieniotwórczy?
206 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
206 Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
206 W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
206 Naturalne tło promieniowania pochodzi od:
208 Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
208 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
208 Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
208 Co to jest promieniowanie beta?
208 radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
208 Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
208 Jakie zagrożenia radiacyjne występują podczas przewozu materiałów promieniotwórczych w normalnych warunkach?
208 Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
208 Promieniowanie elektromagnetyczne:
208 Materiał promieniotwórczy:
208 Promieniowanie gamma:
208 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
208 Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
208 Energia promieniowania:
208 Pojazd przewożący materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) i wyłączone sztuki przesyłki powinien być oznakowany:
210 Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
210 Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
210 Promieniowanie elektromagnetyczne:
210 Co to jest promieniowanie alfa?
210 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
210 Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
210 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
210 Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
210 radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
210 Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
210 Materiał promieniotwórczy:
210 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
210 Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
210 Co oznacza termin "dawka"?
210 Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
211 Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
211 Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
211 Promieniowanie elektromagnetyczne:
211 Co to jest promieniowanie alfa?
211 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
211 Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
211 Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
211 Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
211 radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
211 Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
211 Materiał promieniotwórczy:
211 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
211 Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
211 Co oznacza termin "dawka"?
211 radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
213 W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
213 Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
213 Nalepka 7B + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
213 Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewozone są:
213 Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
213 Jakich istotnych informacji dostarcza wskaźnik transportowy?
213 Energia promieniowania:
213 Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
213 Sztuka przesyłki wyłączona:
213 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
213 Zamknięte (hermetyczne) źródło promieniotwórcze w warunkach normalnego przewozu:
213 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7A?
213 Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
213 Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
213 Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
214 Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał klasy 7 podczas przewozu?
214 Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
214 radioactive-2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
214 Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
214 Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
214 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
214 Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
214 Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
214 Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
214 Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
214 Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
214 Sztuka przesyłki wyłączona:
214 Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
214 Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
214 Co oznacza termin "promieniotwórczy"?