Sprawdź pytania

Sprawdzanie TESTÓW: Testy ADR Promieniotwórcze

IDPytanieNazwa Testu
181Pojazd przewożący tylko próżne opakowania po materiałach promieniotwórczych zaliczone jako wyłączone sztuki przesyłki:
181Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
181Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
181Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
181Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
181Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
181Jakie zagrożenia radiacyjne związane są z obsługą przesyłek zawierających materiał promieniotwórczy, których zewnętrzna powierzchnia jest skażona?
181Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
181Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
181Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
181radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
181Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
181Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
181Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
181Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
182Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
182Co oznacza termin "moc dawki"?
182Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
182Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
182Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
182Co to jest promieniowanie alfa?
182Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
182Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
182Jakie informacje podane są na nalepce 7B (kategoria II - ŻÓŁTA)?
182Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
182Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
182Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
182Co oznacza termin "dawka"?
182Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
182Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
183Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewożone są:
183Energia promieniowania:
183radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
183Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
183W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
183Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
183Jakich istotnych informacji dostarcza wskaźnik transportowy?
183Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
183Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
183Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się następujące nalepki:
183Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
183Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
183Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
183Materiał promieniotwórczy:
183Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał niebezpieczny klasy 7 ADR:
184radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
184Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
184radioactive-2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
184Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
184Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
184Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
184Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze w sztukach przesyłki typu B(U) powinien być oznakowany:
184Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
184Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
184Promieniowanie gamma:
184Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
184radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
184Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
184Sztuka przesyłki wyłączona:
184Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
185Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
185Promieniowanie od źródeł naturalnych:
185Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
185Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
185W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
185Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
185Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
185Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
185Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
185Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
185Pojazd przewożący tylko próżne opakowania po materiałach promieniotwórczych zaliczone jako wyłączone sztuki przesyłki:
185Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
185Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki
185Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
185Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
187Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
187Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
187Co oznacza termin "moc dawki"?
187Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
187Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
187Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
187Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7D?
187W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
187Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
187Co oznacza termin "aktywność"?
187Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
187Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
187Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
187Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
187Jakie zagrożenia radiacyjne związane są z obsługą przesyłek zawierających materiał promieniotwórczy, których zewnętrzna powierzchnia jest skażona?
188Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
188Materiał promieniotwórczy:
188W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
188Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
188Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
188Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
188Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
188Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
188Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
188Promieniowanie alfa:
188Materiał promieniotwórczy:
188Które z poniższych opakowań są dopuszczone do przewozu materiałów klasy 7?
188Pojazd przewożący materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) i wyłączone sztuki przesyłki powinien być oznakowany:
188Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
188Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
189Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze w sztukach przesyłki typu B(U) powinien być oznakowany:
189W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
189Co to jest promieniowanie alfa?
189Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
189Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
189Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
189Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
189Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
189radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
189Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
189Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
189Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
189Nalepka 7B + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
189W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
189Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
190Pojazd przewożący materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) i wyłączone sztuki przesyłki powinien być oznakowany:
190Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
190Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
190Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
190Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
190Co to jest promieniowanie alfa?
190Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
190Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewożone są:
190Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
190Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
190Sztuka przesyłki wyłączona:
190Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
190Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
190Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
190Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
191W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki klasy 7?
191Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B(U) zawierających materiał promieniotwórczy?
191Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
191Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się następujące nalepki:
191Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
191Jakie informacje podane są na nalepce nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
191W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
191Pojazd przewożący tylko próżne opakowania po materiałach promieniotwórczych zaliczone jako wyłączone sztuki przesyłki:
191radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
191Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
191Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
191Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
191Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
191Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
191Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
192Co oznacza termin "moc dawki"?
192Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
192Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
192Które z poniższych opakowań są dopuszczone do przewozu materiałów klasy 7?
192Promieniowanie beta:
192Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
192Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
192Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
192Jaka funkcję spełnia opakowanie dla materiału promieniotwórczego?
192W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
192Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
192Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał niebezpieczny klasy 7 ADR:
192Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
192Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
192Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
194Promieniowanie elektromagnetyczne:
194W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
194Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
194Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się następujące nalepki:
194Co oznacza termin "moc dawki"?
194Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu A zawierających materiał promieniotwórczy? ?
194Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
194Co to jest promieniowanie beta?
194Naturalne tło promieniowania pochodzi od:
194Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
194Nalepka 7A + 7E umieszczone na sztuce przesyłki oznacza, że:
194Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
194Które z wymienionych niżej materiałów niebezpiecznych nie mogą być przewożone razem (w tym samym pojeździe) z materiałami promieniotwórczymi oznakowanymi nalepkami nr 7A, 7B lub 7C?
194Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
194Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
195Ile osób, poza załogą pojazdu, może być przewożona w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy?
195Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
195Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
195Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
195Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
195Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
195Materiał promieniotwórczy:
195Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
195Przewoźnik materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
195Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
195Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
195Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
195Jakie są podstawowe wymagania dla opakowań klasy 7?
195Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
195Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
196Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
196Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
196Energia promieniowania:
196Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
196Jakie informacje podane są na nalepce nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
196Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
196Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
196Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
196Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
196Przewoźnik materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
196Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
196Jakie zagrożenia radiacyjne związane są z obsługą przesyłek zawierających materiał promieniotwórczy, których zewnętrzna powierzchnia jest skażona?
196Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
196W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
196Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
197Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
197Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
197Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
197Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
197Jakie informacje podane są na nalepce 7B (kategoria II - ŻÓŁTA)?
197Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
197Co oznacza termin "aktywność"?
197Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
197Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
197Które z wymienionych niżej materiałów niebezpiecznych nie mogą być przewożone razem (w tym samym pojeździe) z materiałami promieniotwórczymi oznakowanymi nalepkami nr 7A, 7B lub 7C?
197Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
197Naturalne tło promieniowania pochodzi od:
197Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
197Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
197Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
198Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
198Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
198Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
198Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
198Nalepka 7B + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
198W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
198Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
198Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
198Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
198Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7A?
198Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
198Próżne opakowania, które zawierały materiały promieniotwórcze:
198Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
198Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
198Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
199Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
199Pojazd przewożący przedmioty skażone powierzchniowo (SCO) powinien być oznakowany:
199Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
199Jakie informacje podane są na nalepce 7B (kategoria II - ŻÓŁTA)?
199Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
199Jaka funkcję spełnia opakowanie dla materiału promieniotwórczego?
199Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
199Materiał promieniotwórczy:
199Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
199Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
199Promieniowanie alfa:
199Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
199Co oznacza termin "moc dawki"?
199Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
199Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
200Promieniowanie beta:
200Energia promieniowania:
200Zamknięte (hermetyczne) źródło promieniotwórcze w warunkach normalnego przewozu:
200Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
200Co to jest promieniowanie alfa?
200Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7A?
200Co oznacza termin "aktywność"?
200Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem?
200radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
200Sztuki przesyłki posiadające takie nalepki powinny być przechowywane z dala od innych przesyłek opatrzonych napisem "FOTO" lub worków z pocztą:
200Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
200Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
200Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
200Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
200Promieniowanie elektromagnetyczne:
201Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewozone są:
201Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
201W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
201Materiał promieniotwórczy:
201Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B(U) zawierających materiał promieniotwórczy?
201Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
201Co oznacza termin "aktywność"?
201Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
201Promieniowanie elektromagnetyczne:
201Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
201Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze tylko w wyłączonych sztukach przesyłki:
201Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
201Co oznacza termin "aktywność"?
201Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
201Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze w sztukach przesyłki typu B(U) powinien być oznakowany:
202Jaka funkcję spełnia opakowanie dla materiału promieniotwórczego?
202Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
202Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu ?
202Co to jest promieniowanie alfa?
202Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
202Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
202radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
202W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
202Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
202Przewoźnik materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
202Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
202Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
202Gdzie w pojeździe powinny być umieszczone sztuki przesyłki oznakowane nalepką nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
202radioactiveCo oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
202Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
203Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
203Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
203Które materiały stosuje się do osłabienia promieniowania gamma?
203Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
203Pisemna instrukcja dla kierowcy przewożącego materiały promieniotwórcze w ruchu międzynarodowym powinna być:
203Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
203Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
203Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
203Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiemwyłączonych sztuk przesyłki)?
203Co oznacza termin "moc dawki"?
203Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
203Pojazd przewożący materiały rozszczepialne powinien być oznakowany:
203Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na wyłączonych sztukach przesyłki?
203Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
203Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
204Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
204Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
204Co oznacza termin "dawka"?
204Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na wyłączonych sztukach przesyłki?
204Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
204Jakie są zasady ochrony przed promieniowaniem?
204Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
204Co oznacza termin "aktywność"?
204Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewozone są:
204Które z poniższych środków stosuje się w celu zmniejszenia narażenia na promieniowanie podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
204Jakie informacje podane są na nalepce nr 7C (kategoria III - ŻÓŁTA)?
204W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
204Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
204Co to jest "opakowanie zbiorcze" w przypadku klasy 7?
204W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
205Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
205Które z poniższych rodzajów oznakowania są poprawne?
205Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
205Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
205Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
205Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
205Które z niżej wymienionych substancji nie należą do klasy 7?
205Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał niebezpieczny klasy 7 ADR:
205W jaki sposób powinna być oznakowana sztuka przesyłki dla materiałów promieniotwórczych?
205Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
205Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
205Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
205Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?
205Kiedy kierowca przewożący materiały promieniotwórcze może nie mieć zaświadczenia ADR:
205Sztuka przesyłki wyłączona:
206Promieniowanie elektromagnetyczne:
206Zamknięte (hermetyczne) źródło promieniotwórcze w warunkach normalnego przewozu:
206Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
206Pojazd przewożący materiały promieniotwórcze na warunkach specjalnych powinien być oznakowany:
206Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
206Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
206Gdzie powinna być umieszczona nalepka 7B?
206Co to jest promieniowanie beta?
206Jakie informacje podane są na nalepce 7A (kategoria I - BIAŁA)?
206Które pozycje z poniższej listy nie podlegają przepisom ADR?
206Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na sztukach przesyłki typu B(U) zawierających materiał promieniotwórczy?
206Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
206Jakie są podstawowe sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym podczas przewozu materiałów promieniotwórczych?
206W jaki sposób ludzie mogą postrzegać promieniotwórczość (bez stosowania przyrządów pomiarowych)?
206Naturalne tło promieniowania pochodzi od:
208Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
208Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
208Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
208Co to jest promieniowanie beta?
208radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
208Które z poniższych definicji odpowiadają pojęciu "skażenie promieniotwórcze"?
208Jakie zagrożenia radiacyjne występują podczas przewozu materiałów promieniotwórczych w normalnych warunkach?
208Które z poniższych środków stosuje się w celu ochrony przed promieniowaniem?
208Promieniowanie elektromagnetyczne:
208Materiał promieniotwórczy:
208Promieniowanie gamma:
208Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
208Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
208Energia promieniowania:
208Pojazd przewożący materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) i wyłączone sztuki przesyłki powinien być oznakowany:
210Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
210Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
210Promieniowanie elektromagnetyczne:
210Co to jest promieniowanie alfa?
210Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
210Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
210Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
210Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
210radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
210Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
210Materiał promieniotwórczy:
210Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
210Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
210Co oznacza termin "dawka"?
210Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
211Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe przewożącym materiały promieniotwórcze inne niż wyłączone sztuki przesyłki?
211Pojazd po wyładowaniu sztuk przesyłki ze źródłami promieniotwórczymi:
211Promieniowanie elektromagnetyczne:
211Co to jest promieniowanie alfa?
211Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
211Jakie są główne wymagania dla opakowań klasy 7?
211Które z poniższych typów opakowań stosowane są do przewozu materiałów klasy 7?
211Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał promieniotwórczy?
211radioactive-3Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
211Które z poniższych terminów odnoszą się do promieniowania pochłoniętego?
211Materiał promieniotwórczy:
211Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
211Gdzie powinien być podany wskaźnik transportowy?
211Co oznacza termin "dawka"?
211radioactive2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
213W jaki sposób ludzie mogą stwierdzić występowanie promieniowania jonizującego bez stosowania przyrządów pomiarowych?
213Jakie organy ludzkie są najbardziej wrażliwe na działanie promieniowania elektromagnetycznego (gamma)?
213Nalepka 7B + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
213Osoby postronne (poza załogą) mogą znajdować się w pojeździe przewożącym materiał promieniotwórczy, jeżeli przewozone są:
213Oznakowanie sztuk przesyłki zawierających materiał promieniotwórczy:
213Jakich istotnych informacji dostarcza wskaźnik transportowy?
213Energia promieniowania:
213Jakie zagrożenia związane są z napromienieniem człowieka?
213Sztuka przesyłki wyłączona:
213Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
213Zamknięte (hermetyczne) źródło promieniotwórcze w warunkach normalnego przewozu:
213Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7A?
213Jakie napisy lub znaki powinny znajdować się na przesyłkach zawierających materiał klasy 7 (z wyjątkiem wyłączonych sztuk przesyłki)?
213Które z niżej wymienionych substancji należą do klasy 7?
213Nalepka 7C + 7E umieszczona na sztuce przesyłki oznacza, że:
214Jakie rodzaje promieniowania może emitować materiał klasy 7 podczas przewozu?
214Co należy rozumieć pod pojęciem "okres półrozpadu"?
214radioactive-2Co oznacza nalepka przedstawiona na rysunku?
214Na sztuce przesyłki zawierającej materiały promieniotwórcze mogą znajdować się nastepujace nalepki:
214Jakie typy sztuk przesyłki mogą być nadawane do przewozu?
214Co oznacza termin "promieniotwórczy"?
214Które z poniższych elementów mogą wchodzić w skład atomu?
214Co, zgodnie z ADR, należy rozumieć pod pojęciem materiał promieniotwórczy?
214Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
214Nadawca materiału promieniotwórczego jest odpowiedzialny za:
214Które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
214Sztuka przesyłki wyłączona:
214Co oznacza termin "zawartość promieniotwórcza"?
214Gdzie powinna być umieszczona nalepka nr 7C?
214Co oznacza termin "promieniotwórczy"?