Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > Pomoc drogowa – niezbędne licencje, tachograf

Pomoc drogowa – niezbędne licencje, tachograf

Rozwijający się, pomimo wielu przeszkód, sektor transportu drogowego, rodzi naturalną konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego dla użytkowanych pojazdów. Mowa tutaj nie tylko o warsztatach i serwisach, które stale mają „ręce pełne roboty”, ale także o usługach związanych chociażby z holowaniem uszkodzonych aut. Nie trudno więc zrozumieć, że wiele osób decyduje się założyć swoją działalność w zakresie pomocy drogowej, czyli wykorzystywać specjalne pojazdy w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków.

Podstawowy nr PKD dla tego rodzaju działalności to 52.21.Z, czyli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, który obejmuje m. in. świadczenie usług pomocy drogowej. I chociaż świadczenie omawianych usług nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania specjalnych kwalifikacji przed założeniem firmy, to z punktu widzenia Ustawy o transporcie drogowym, taki transport wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Pomoc drogowa – jakiej licencji potrzebuje?

Przeglądając zapisy Ustawy o transporcie drogowym, można znaleźć następujące sformułowanie:

„Do przewozów wykonywanych w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego”

Zastanawiając się zatem, jakiej licencji potrzeba będzie przy wykonywaniu usługi pomocy drogowej, należy zwrócić uwagę na wymagania, jakie Ustawodawca stawia przed firmami wykonującymi tzw. transport na potrzeby własne, czyli przewóz pomocniczy w stosunku do prowadzonej działalności.

W tym zakresie ważny jest zasięg transportu (krajowy czy międzynarodowy) oraz tonaż pojazdu (dopuszczalna masa całkowita). I tak niezarobkowy transport:

– pojazdami (lub zespołami pojazdów) o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony nie wymaga uzyskiwania dodatkowych zezwoleń,

– pojazdami (lub zespołami pojazdów) o dmc powyżej 3,5 tony wymaga uzyskania zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.

W odniesieniu do przewozu wykonywanego po kraju, takie zaświadczenie uzyskuje się, po złożeniu stosownych dokumentów, w Starostwie Powiatowym na czas nieokreślony. Koszt uzyskania zaświadczenia to 500 zł. Do tej kwoty należy dodać 100 zł za każdy pojazd, który zgłosimy do zezwolenia i będziemy chcieli uzyskać na niego wypis.

W przypadku transportu niezarobkowego wykonywanego z przekroczeniem granicy Polski, wnioski należy złożyć do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tym wypadku zaświadczenie ważne jest przez maksymalnie 5 lat i kosztuje od 100 do 500 zł. Do tej kwoty należy oczywiście doliczyć opłatę za wypisy (od 20 do 100 zł).

Czy Twój transport to na pewno pomoc drogowa?

W tym miejscu, warto bardzo wyraźnie zaznaczyć jeden fakt- to, że do danego przewozu używane są pojazdy, które zarejestrowane zostały jako pomoc drogowa, nie oznacza, że transport ten rzeczywiście odbywa się w jej ramach. O jakich sytuacjach mowa?

Przykład 1

Firma A posiada w swojej flocie pojazdy pomocy drogowej. Pewnego dnia otrzymała zlecenie na przewóz uszkodzonych aut z parkingu, na który zostały one wcześniej odholowane, i przewozi je do pobliskiego warsztatu.

Przykład 2

Firma B wykorzystuje swoje pojazdy zarejestrowane jako pomoc drogowa, sporadycznie, do przewozu nowych aut z salonu do klientów prywatnych.

Czy powyższe przewozy mogą zostać zakwalifikowane jako transport w ramach pomocy drogowej?

Orzecznictwo sądowe wskazuje, że nie. Pomoc drogowa musi być bezpośrednio związana z usuwaniem skutków zdarzeń i awarii. W orzecznictwie podkreśla się: 

„(…) że jest to jednak grupa przewozów, która musi ściśle odpowiadać warunkom określonym w ustawie, nie ma bowiem żadnego uzasadnienia, aby przepisy wyjątkowe, które pozwalają na wykonywanie transportu drogowego podmiotom niemającym licencji i niespełniającym wymagań koniecznych do uzyskania licencji transportowej, interpretować rozszerzająco. W konsekwencji podmioty, które wykonują transport drogowy na potrzeby własne nie spełniając warunków ustawowych tego przewozu, dopuszczają się naruszenia polegającego na wykonywaniu transportu drogowego bez licencji.” ~ Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w Gorzowie Wielkopolskim 27 października 2016 roku (sygn. II SA/Go 619/16).

Co w takiej sytuacji?

Taki transport należałoby uznać jako zarobkowy, czyli wymagający odrębnej licencji przewozowej. W przypadku przewozu krajowego będzie to zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zaś w transporcie międzynarodowym- dodatkowo licencja wspólnotowa. Konieczne będzie zatem uzyskanie chociażby Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, czyli dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności do zarządzania operacjami transportowymi.

Obowiązek posiadania licencji ominie jedynie pojazdy o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie krajowym, oraz nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie międzynarodowym. Te przewozy są bowiem odgórnie zwolnione z Ustawy.

Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca poruszający się pojazdami pomocy drogowej?

Dokumentem, który kierowca powinien koniecznie posiadać w pojeździe, jest wspomniany wcześniej wypis – z zaświadczenia na potrzeby własne lub z licencji transportowej. Potwierdza on uprawnienia danego przedsiębiorcy do wykonywania takiego rodzaju przewozu. Oczywiście wypis nie będzie wymagany, gdy przewóz nie będzie objęty obowiązkiem posiadania licencji, czy też zezwolenia.

W kwestii dodatkowych uprawnień kierowcy, wiele zależy od kategorii prawa jazdy, która będzie potrzebna do prowadzenia danego pojazdu. Jeżeli kierowca będzie poruszał się pojazdem, do którego kierowania wymagana jest jedynie kat. B lub kat. B+E, wystarczy posiadanie ważnego orzeczenia zdrowotnego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku. Jeżeli jednak kierowca potrzebuje wyższej kategorii (C lub C+E), konieczne będzie przejście specjalnego szkolenia zawodowego w postaci kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego.

Pomoc drogowa a tachograf

Zupełnie oddzielną kwestię stanowi posiadanie i użytkowanie przez kierowcę pomocy drogowej urządzenia, jakim jest tachograf. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006, które jest kluczowym aktem prawnym w zakresie czasu pracy i jego rejestracji, stwierdza w art. 3, że:

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:

f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;”

Wynika z tego, że jeżeli przewóz odbywa się pojazdem specjalistycznym pomocy drogowej, czyli skonstruowanym lub dostosowanym do celów zbierania pojazdów, które uległy awarii, to, w promieniu 100 km od bazy, użytkować tachografu nie trzeba. Należy przy tym pamiętać, że w promieniu takich 100 km pojazd może być wykorzystywany do zadań niezwiązanych z pomocą drogową, np. pojazd pomocy drogowej wyposażony w lawetę do przewozu unieruchomionego pojazdu może w promieniu 100 km od bazy być wykorzystywany do przewozu towarów innych niż zepsuty pojazd i będzie objęty zwolnieniem z rozporządzenia. Takie pojazdy mogą być wyposażone w tachografy, ale w zakresie wskazanego wyłączenia- nie ma obowiązku ich używania.

Jeżeli natomiast przewóz odbywa się powyżej promienia 100 km od bazy, tachograf trzeba będzie stosować i to już od początku przewozu (nie od momentu przekroczenia promienia 100 km). Wówczas nie można oczywiście zapomnieć o konieczności posiadania karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa.

Konieczności rejestracji czasu pracy za pomocą tachografu, nie będzie natomiast z pewnością w przypadku pojazdów (zespołu pojazdów), o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony – takie pojazdy pozostają odgórnie zwolnione z przepisów Rozporządzenia.

Podsumowanie

Temat świadczenia usług pomocy drogowej, choć z pozoru nieskomplikowany, jest obszerny i wymaga dobrej interpretacji zapisów prawa. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pytaniami oraz wątpliwościami, na które postaramy się rzeczowo odpowiedzieć.

guest
19 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Kacper
Kacper
6 miesięcy temu

Witam
Mam pytanie mianowicie czy wyjezdzajac w trasę powyżej 100km loguje kartę przed wzruszeniem, jadę 4.5 godziny i powinienem zrobić przerwę lecz jestem już poniżej 100km od bazy to czy mogę wylogowac kartę i jechać dalej?

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
6 miesięcy temu
Reply to  Kacper

Szanowny Panie Kacprze,
Pojazdy specjalistyczne pomocy drogowej poruszające się w promieniu 100 km od swej bazy są zwolnione ze stosowania przepisów Rozporządzenia 561/2006, które reguluje przepisy czasu pracy kierowców. W przypadku przewozu, który wykracza poza wskazaną granicę należy każdorazowo pamiętać o zalogowaniu karty do tachografu i prowadzeniu pojazdu zgodnie z normami wskazanymi w rozporządzeniu. W przedstawionej sytuacji pokonuje Pan drogę do bazy, której początek znajduje się poza obszarem wskazanym w przepisach (tj. poza promieniem 100 km od bazy), zatem cała trasa powinna zostać odbyta z zachowaniem limitu prowadzenia pojazdu, przerw czy odpoczynku.

Kacper
Kacper
28 dni temu

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Beata
Beata
6 miesięcy temu

Czy samochód pomocy drogowej (do 3,5t)- gdy jedzie za granicę po samochód, który uległ awarii ( podczas podróży nastąpiła awaria silnika, samochód nie jest w stanie dalej jechać) lub w sytuacji gdy klient zlecił przywóz do kraju, zakupionego przez siebie, za granicą, samochodu – wymaga posiadania przez przedsiębiorcę licencji wspólnotowej ?

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
6 miesięcy temu
Reply to  Beata

Szanowna Pani Beato, w przypadku aut pomocy drogowej o DMC poniżej 3,5t, które przywożą zza granicy uszkodzone pojazdy w ramach własnej działalności, nie ma obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę licencji wspólnotowej, ponieważ rzeczony przewóz nie jest transportem zarobkowym. Należy jednak pamiętać, że przewożąc samochody na zlecenie klienta, który zakupił auto za granicą i chce przewieźć je do kraju, będzie wymagana licencja wspólnotowa, z której wypis powinien znajdować się w pojeździe. Transport o takim charakterze klasyfikowany jest jako przewóz zarobkowy a auta o DMC większej niż 2,5t i mniejszej od 3,5t go realizujące od 21 maja 2022 r. podlegają licencjonowaniu.

Beata
Beata
6 miesięcy temu

„Do przewozów wykonywanych w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego”
Czy w sytuacji kiedy wyżej wspomniany samochód klienta uległ awarii za granicą i stoi na poboczu drogi należy uznać, że jego przewóz będzie bezpośrednio związany z usuwaniem skutków awarii aby można było uznać go za przewóz na potrzeby własne?
A gdyby ten samochód stał zepsuty ale na parkingu pensjonatu, w którym właśnie wypoczywa klient na wakacjach,( bo został tam odholowany przez miejscową pomoc drogową) to czy przewóz pomocą drogową takiego samochodu z zagranicy do naszego warsztatu również należy traktowac jako przewóz niezarobkowy ?
Jednym słowem :Czy przewóz kazdego samochodu po awarii należy traktować jako przewóz na potrzeby własne? Czy raczej ważne jest skąd zabierze go pomoc drogowa?

Antoni
Antoni
6 miesięcy temu

Witam
Czy wyruszając po uszkodzony pojazd znajdujący się 20km od bazy firmy bez zalogowanej karty w tachografie, czy mam wtedy obowiązek wydrukować poprzednią aktywność z tachografu i opisaniu odpowiednim artykułem ??

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
6 miesięcy temu
Reply to  Antoni

Szanowny Panie Antoni, pojazdy specjalistyczne pomocy drogowej w promieniu 100 km od bazy zwolnione są ze stosowania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006. W sytuacji transportu uszkodzonego pojazdu znajdującego się 20 km od bazy firmy kierowca nie podlega kontroli na podstawie tego rozporządzenia. Mówiąc o opisanym wydruku, ma Pan najpewniej na myśli art. 12 Rozporządzenia (WE) 561/2006, który pozwala na odstępstwa od norm czasu jazdy, przerwy i odpoczynku, jednak nie podlegając pod przepisy wynikające z rzeczonego dokumentu nie ma konieczności stosowania tego artykułu, zważywszy, że taki przewóz nie jest odstępstwem od stosowania norm a jest literalnie z niego wyłączony.

Lukasz
Lukasz
3 miesięcy temu

Mam pytanie, jeśli mam lawetę do przewozów pojazdów ale nie zarejestrowaną jako pojazd specjalny lecz mam żółtą kabine i koguta, to w razie awarii jakiegoś samochodu czy też wypadku mogę uczestniczyć w jego usunięciu z drogi ? znaczy czy muszę mieć wbite pojazd specjlany żęby świadczyć usługi pomocy drogowej?

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
3 miesięcy temu
Reply to  Lukasz

Szanowny Panie Łukaszu, wymogi dla pojazdów pomocy drogowej zostały sprecyzowane w §38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, gdzie wskazano m.in. na kwestię malowania kabiny, o której Pan wspomniał. Dla w pełni legalnego świadczenia usług w tym charakterze należy spełniać wszystkie wymienione tam kryteria. Pojazd specjalny zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo o ruchu drogowym jest przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, co wskazywać może, że prawidłowo wyposażony pojazd pomocy drogowej kwalifikuje się do grupy pojazdów specjalnych, jednak nie zostało to wprost określone, że pojazd pomocy drogowej powinien zostać zarejestrowany jako pojazd specjalny. Zgodnie z jego definicją istnieją przesłanki do tego, żeby uznawać za pojazd specjalny także pojazd pomocy drogowej. Na ten fakt dodatkowo wskazuje załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, w którym w tabeli nr 3 zatytułowanej „przeznaczenie pojazdów specjalnych”, pod kodem nr 504 wymienia się pojazd „pomocy drogowej”. Oprócz kwestii dostosowania pojazdu należy także pamiętać o pozostałych wymogach, o których mowa w powyższym artykule.

Joanna
Joanna
2 miesięcy temu

Mam auto lawetę zarejestrowaną jako samochód specjalny. Czy urząd skarbowy może mnie ścigać jak używam ten samochód do celów tylko prywatnych nie zarobkowych ? Nie mam działalności . Samochodem poruszam się jak normalnym samochodem osobowym

Aleksandra - ABC Szkolenia
Admin
Aleksandra - ABC Szkolenia
2 miesięcy temu
Reply to  Joanna

Pani Joanno,
w myśl przepisów – pojazd zarejestrowany jako samochód specjalny może być wykorzystywany również w celach prywatnych. Nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Nie mniej jednak oferta naszej firmy nie obejmuje doradztwa w tym zakresie. W celu uzyskanie wiążącej opinii proszę skontaktować się z odpowiednimi organami administracji publicznej.

dorota
dorota
2 miesięcy temu

Witam , mam pytanie posiadam zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika , oraz licencję wspólnotową – bowiem posiadam w swojej ofercie transport busami do 3,5 tony – zarówno w Polsce , oraz w jeżdżę z towarem do Czech. Na licencji nie mam wpisanego ograniczenia do 3,5 tony , natomiast na wypisach do aut już mam < 3,5 tony.
Zamierzam kupić auto lawetę – (pomoc drogową) taką do przewozu powyżej 3,5 tony . Czy potrzebuję uzyskać oprócz w/w zezwolenia oraz licencji coś jeszcze, czy muszę wyrabiać nową licencję skoro jest to auto powyżej 3,5 tony.

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
2 miesięcy temu
Reply to  dorota

Szanowna Pani Doroto, zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencja wspólnotowa (jako dokumenty poświadczające uprawnienia do podejmowania zarobkowego transportu drogowego) nie wyszczególniają tonażu pojazdów, jakimi przedsiębiorca może wykonywać przewóz. Informacja ta znajduje się jedynie na wypisach z licencji wspólnotowej, co wiąże się z udokumentowaną zdolnością finansową przewoźnika. W związku z tym z jednej licencji może on otrzymać wypisy zarówno dla aut o DMC mniejszej niż 3,5t jak i bez ograniczenia tonażowego. Co istotne, posiadanie wyłącznie wypisów z adnotacją „<3,5t" nie pozwoli mu na wykonywanie transportu pojazdami, których DMC przekracza tę wartość. W przedstawionej przez Panią sytuacji, jeśli zamierza Pani wykonywać lawetą o DMC większej niż 3,5t zarobkowy transport drogowy, powinna Pani posiadać w pojeździe wypis z licencji, na którym nie będzie znajdować się rzeczony zapis. Wobec tego należałoby uzyskać dodatkowy wypis bez konieczności ubiegania się o odrębną licencję.

Kamil
Kamil
2 miesięcy temu

Czy posiadając autolawetę pojazd specjalny do 3,5t jadąc powyżej 100 km od siedziby firmy po pojazd stojący na drodze (uszkodzony) i wracając z nim jakie dokumenty są mi potrzebne? Z góry dziękuje za odpowiedz ponieważ dużo jest sprzecznych informacji a dodzwonić się na ITD to katastrofa 🙂

Marta - ABC Szkolenia
Admin
Marta - ABC Szkolenia
2 miesięcy temu
Reply to  Kamil

Panie Kamilu
Dziękuję serdecznie za komentarz, jednak nie jesteśmy w stanie udzielić Panu rzetelnej odpowiedzi. Temat niezbędnej dokumentacji jest dość obszerny, a my posiadamy zbyt mało informacji. Celem ustalenia szczegółów zachęcam do kontaktu telefonicznego z naszymi specjalistami pod numerem 531 700 182.

Marek
Marek
1 miesiąc temu

Witam mam lawetę przekraczającą 3,5tony to czy potrzebna jest firmą aby mieć licencji ze starostwa pozdrawiam

Marek - ABC Szkolenia
Admin
Marek - ABC Szkolenia
1 miesiąc temu
Reply to  Marek

Panie Pawle, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym przy wykonywaniu przewozów drogowych pojazdami o DMC przekraczającej 3,5t wymagane jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub zaświadczenia na przewozy na potrzebny własne – w zależności od rodzaju transportu. Niniejszych dokumentów w myśl art. 5 oraz art. 33 udziela się przedsiębiorcom, zatem niezbędne będzie założenie działalności przed otrzymaniem właściwej licencji.

beata
beata
13 dni temu

Mogłabym prosic o odpowiedz na zadane już wczesniej pytanie?
„Do przewozów wykonywanych w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego”
Czy w sytuacji kiedy wyżej wspomniany samochód klienta uległ awarii za granicą i stoi na poboczu drogi należy uznać, że jego przewóz będzie bezpośrednio związany z usuwaniem skutków awarii aby można było uznać go za przewóz na potrzeby własne?
A gdyby ten samochód stał zepsuty ale na parkingu pensjonatu, w którym właśnie wypoczywa klient na wakacjach,( bo został tam odholowany przez miejscową pomoc drogową) to czy przewóz pomocą drogową takiego samochodu z zagranicy do naszego warsztatu również należy traktowac jako przewóz niezarobkowy ?
Jednym słowem :Czy przewóz kazdego samochodu po awarii należy traktować jako przewóz na potrzeby własne? Czy raczej ważne jest skąd zabierze go pomoc drogowa?

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,9/5 - (45 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2022