Nasze usługi

ABC Szkolenia > Pojazdy uprzywilejowane

Pojazdy uprzywilejowane

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Od dnia 19 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące uprawnień, jakie muszą posiadać kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Prowadzenie takiego pojazdu wymaga nie tylko posiadania tradycyjnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, ale też jest związane z koniecznością uzyskania kilku innych zaświadczeń, w tym zezwolenia Starosty oraz ukończonego odpowiedniego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy posiadający już wcześniej zdobyte uprawnienia mogą je rozszerzyć odbywając kurs uzupełniający.

Adresaci kursu

Z zajęć prowadzonych na kursie oraz przekazywanej na nich wiedzy mogą skorzystać wszyscy Ci kierowcy, którzy starają się o pracę w służbach publicznych i będą w przyszłości prowadzić pojazd uprzywilejowany. Dotyczy to między innymi kierowców karetek pogotowia ratunkowego, technicznego, straży pożarnej, radiowozu, pojazdu Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Służby Celnej, pojazdów służb ratowniczych, służb bezpieczeństwa itp.

Wymagania stawiane kursantom

Kurs dla prowadzących pojazdy uprzywilejowane przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają:

  • prawo jazdy oraz odpowiednie doświadczenie w praktyce.
  • długość kursu jest uzależniona od kategorii prawa jazdy, dlatego podczas zapisu trzeba przedstawić stosowny dokument.
  • niezbędnym warunkiem jest też ukończone 21 lat oraz odpowiednie zaświadczenie lekarskie wskazujące nie tylko na brak przeciwwskazań zdrowotnych, ale przede wszystkim na predyspozycje psychiczne.

Program kursu

Podstawowym celem kursu jest przygotowanie kierowcy do ekstremalnych sytuacji drogowych
i bezpiecznego wychodzenia z nich dzięki własnym umiejętnościom oraz pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utrata panowania nad pojazdem. Na kierowcy pojazdu uprzywilejowanego spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko za życie swoje i pasażerów, ale też za życie osób trzecich, które wymagają pomocy. Szkolenie składa się z części teoretycznej
i praktycznej podobnie jak standardowy kurs na prawo jazdy. W części teoretycznej uwzględnione zostały takie tematy, jak:

  • przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego,
  • mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki,
  • psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego,
  • kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

W części praktycznej poza standardową jazdą szkoli się kierowcę na specjalnym torze i płytach poślizgowych oraz na placu manewrowym.

Uzyskane uprawnienia

Efektem ukończenia kursu jest 25-minutowy egzamin teoretyczny w formie 20 pytań testowych,
z których pozytywnie trzeba odpowiedzieć na 16, a po jego zdaniu część praktyczna obejmująca m.in. hamowanie awaryjne i ominięcie przeszkody w zakręcie oraz slalom. Po zaliczeniu obu części kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, które pozwala mu podjąć pracę w charakterze kierowcy jednego z wymienionych wyżej środków transportu.

Masz pytania? Przejdź do kontaktu.

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Copyright © ABC Szkolenia | 2020