Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > Obowiązek aktualizacji danych o bazie transportowej

Obowiązek aktualizacji danych o bazie transportowej

Posiadanie bazy transportowej / eksploatacyjnej jest jednym z wymogów uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji transportowej. Zezwolenie i licencja to podstawowe dokumenty, które powinien posiadać przewoźnik wykonujący zarobkowe przewozy drogowe. Dokumenty te uprawniają do podejmowania zleceń przewozowych na terytorium Polski oraz UE.

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym nałożyła na przewoźników obowiązek aktualizacji danych o bazie transportowej. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wszczęciem postępowania w sprawie utraty licencji.

Nowy rok – nowa baza, czyli kolejny obowiązek dla przewoźników drogowych od początku 2023 r.!

Do 2022 r. dokumenty te były wymagane tylko wobec przewoźników, posiadających w swojej flocie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Dokładnie od 21 maja grono to powiększyło się jednak o tzw. „busiarzy”, czyli pojazdy których dopuszczalna masa całkowita co prawda nie przekracza 3,5 tony, ale jest większa niż 2,5 tony. Warto zaznaczyć, że do nowych wymagań dostosować się musiały jedynie przedsiębiorstwa wykonujące transport międzynarodowy. Zmiany nie objęły transportu wykonywanego pojazdami do 3,5 tony wyłącznie po kraju. Bez względu na tę okoliczność, reforma przepisów spowodowała zatrzęsienie na rynku oraz ogromne kolejki w Urzędach. Dość powiedzieć, że w okolicach maja i czerwca na rozpatrzenie wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej przez GITD trzeba było czekać nawet do 60 dni.

Jak się jednak okazuje, nowy rok wcale nie oznacza końca niespodzianek, które czekają na przewoźników. Tym razem, Ustawodawca postanowił sprawdzić czujność przewoźników, którzy uzyskali zezwolenie przed 1 marca 2022 r. Za niedopełnienie formalności grożą oczywiście konsekwencje. O czym mowa? Odpowiedź w dalszej części artykułu.

Zmiana definicji bazy eksploatacyjnej

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym, baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak nowy artykuł 2c Ustawy, który wskazuje, że aby spełnić warunek rzeczywistej i stałej siedziby należy dysponować bazą odpowiednią do skali prowadzenia działalności. Co to znaczy „odpowiednią”? Według Ustawodawcy: wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (…).

Problem w tym, że do 1 marca 2022 r. przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oświadczali jedynie, że dysponują bazą eksploatacyjną. W oświadczeniach nie było jednak mowy o wielkości tejże bazy.

Konieczność zgłoszenia zmiany

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego zezwolenie stosownych dokumentów potwierdzających ten fakt w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

Co jeśli nie poinformuję Urzędu w terminie?

Jak to zwykle bywa, za niedopilnowanie obowiązku informacyjnego, przewoźnik może spodziewać się kary. Zasięgając opinii Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w tej sprawie otrzymaliśmy informację, że „W przypadku nie dostosowania się do wymogu określonego w Informacji 81/2022 przedsiębiorca może zostać poddany weryfikacji przez organ wydający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w celu sprawdzenia spełniania dalszych warunków dotyczących posiadania uprawnień.”

Może się zatem zdarzyć, że organ uzna brak informacji od przewoźnika za niespełnianie obowiązku posiadania rzeczywistej i stałej siedziby zgodnej z Ustawą a w konsekwencji – wszcząć postępowanie w sprawie utraty licencji przez przewoźnika.

Gdzie szukać pomocy?

Mając na uwadze dobro przewoźników, oferujemy możliwość złożenia w imieniu firmy stosownych dokumentów oraz monitorowanie całego procesu. Dopilnujemy wszelkich formalności dzięki czemu działalność będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód i co najważniejsze – bez zbędnych mandatów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod numerem 733 700 181 (numer bezpośrednio do działu merytorycznego ABC Szkolenia).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (3 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024