Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Licencja na przewóz rzeczy lub osób > Przewóz na potrzeby własne – warunki, zezwolenia, opłaty [2024]

Przewóz na potrzeby własne – warunki, zezwolenia, opłaty [2024]

Co to jest przewóz na potrzeby własne?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej często wiąże się z potrzebą przewozu towarów bądź osób w zakresie działań stricte związanych z zarządzaniem firmą, mających na celu wspomaganie głównej sfery działań przedsiębiorstwa. Innymi słowy to transakcja towarem, z którym przedsiębiorca ma ścisły związek: został przez niego wyprodukowany, sprzedany, kupiony, wydzierżawiony lub naprawiony. W powyższym przypadku posiadanie licencji na transport nie jest wymagane! Takie postępowanie określane jest mianem przewozu na potrzeby własne, które może być wykonywane tylko w przypadku otrzymania specjalnego zaświadczenia na krajowy lub międzynarodowy przewóz w zależności od tego, czy jest wykonywany w Polsce czy poza granicami kraju.

Licencje transportowe - pomoc w uzyskaniu - ABC Szkolenia

Jakie warunki musi spełniać przewóz na potrzeby własne?

Zasady wykonywania oraz definicja niezarobkowego przewozu drogowego, czyli inaczej mówiąc przewozu na potrzeby własne, została określona w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jako: „każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;”

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czyli możliwe było uzyskanie zezwolenia należy łącznie spełnić powyższe warunki.

Oferta kursów na certyfikat kompetencji zawodowych - gif

Krajowy niezarobkowy przewóz drogowy

Aby rozpocząć wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia, które potwierdza zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia takich przewozów na własne potrzeby w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym osób lub rzeczy. Owe zaświadczenie jest wydawane przez starostę właściwego dla siedziby firmy na czas nieokreślony. Co zatem należy zrobić i w jakiej kolejności, aby uzyskać zaświadczenie? Pierwszym etapem jest wizyta w starostwie powiatowym w celu złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek zawierający: oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania, informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), numer identyfikacji podatkowej (NIP), dane pełnomocnika o ile został wyznaczony oraz określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego.
 • Wykaz pojazdów samochodowych zawierający:
  – markę, typ,
  – rodzaj/przeznaczenie,
  – numer rejestracyjny,
  – numer VIN,
  – wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia
 • Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujące osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku

W rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych zostały określone opłaty za wydanie omawianego zaświadczenia i zgodnie z jego treścią:

 • Za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony – 500 zł
 • Za wypis z zaświadczenia na czas nieokreślony – 100 zł

Kolejnym krokiem jest wydanie przez starostwo powiatowe zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie przewozów drogowych na potrzeby własne w krajowym niezarobkowym transporcie drogowym osób lub rzeczy. Należy jednak mieć na uwadze, że to zaświadczenie upoważnia do prowadzenia pojazdów wyłącznie przez przedsiębiorcę lub jego pracownika!

Powyżej zostało określone, w jakich wypadkach należy posiadać zaświadczenie na przewozu na potrzeby własne. Przejdźmy zatem do zwolnień z tego obowiązku. Zaświadczenie NIE JEST wymagane w przypadku gdy:

 • transport odbywa się w ramach powszechnych usług pocztowych,
 • transport jest realizowany przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego, np. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • rolników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1980 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  oraz gdy:
  – pojazdy służą do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  – dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t.
Rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców - GIF

Międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy

Co w przypadku, jeśli transport będzie odbywał się poza granicami naszego kraju? Tak, jak w krajowym transporcie drogowym – pomocniczo w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej, jest to możliwe po uzyskaniu zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy. O wydanie zaświadczenia na przewozy własne w międzynarodowym transporcie drogowym należy ubiegać się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego) pod adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Warto zaznaczyć, że GITD umożliwia załatwienie sprawy podczas wizyty w urzędzie oraz listownie. Ponadto w przypadku przewozu osób także elektronicznie. Lista dokumentów, jakie należy złożyć w celu uzyskania zaświadczenia jest taka sama, jak w przypadku zaświadczenia na przewóz krajowy. Ważność zaświadczenia wydawanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego wynosi do 5 lat. Zaświadczenie to również uprawnia do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych zostały określone opłaty za wydanie omawianego zaświadczenia i zależą one od okresu na jaki zostaje wydane zaświadczenie:

w przypadku przewozu rzeczy:

 • 1 rok – opłata 100 zł, wypis – 20 zł
 • 2 lata – opłata 200 zł, wypis – 40 zł
 • 3 lata – opłata 300 zł, wypis – 60 zł
 • 4 lata – opłata 400 zł, wypis – 80 zł
 • 5 lat – opłata 500 zł, wypis – 100 zł

w przypadku przewozu osób: 

 • 1 rok – opłata 80 zł
 • 2 lata – opłata 100 zł
 • 3 lata – opłata 120 zł
 • 4 lata – opłata 150 zł
 • 5 lat – opłata 170 zł

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni, a w przypadku uzyskania negatywnej decyzji istnieje możliwość złożenia zażalenia do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Czym skutkuje niewłaściwy przewóz na potrzeby własne?

Reasumując, aby uniknąć kary pieniężnej za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia należy zapoznać się z powyższymi informacjami. Kwoty mandatów zawarte zostały w załącznikach Ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z nimi wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez właściwego zaświadczenia skutkuje karą w wysokości 1000 zł nałożoną na przedsiębiorcę, zaś niewyposażenie kierowcy w odpowiedni wypis – 500 zł dla zarządzającego transportem. Ponadto jeśli przewóz będzie wykonywany niezgodnie z przeznaczeniem to ponowne wydanie zaświadczenia możliwe będzie dopiero po upływie 3 lat.

Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Robert
Robert
3 lat temu

Dzień dobry, jestem rolnikiem i będę wywoził jabłka na skup ciężarówką 10 ton. Czy powiewem posiadać zaświadczenie na przewóz na potrzeby własne?

Monika
Monika
5 miesięcy temu

Witam. Maz prowadzi działalność i chciała bym zrobic licencję na zezwolenie na transport uslugi przewozu dużą laweta. W Starostwie powiedzieli ze musze zrobić licencje, gdyż mąż nie może. Gdzie taką licencje moge zrobic?

Zofia Szczech
5 miesięcy temu
Reply to  Monika

Dzień dobry Pani Moniko, w związku z Pani pytaniem informuję, że rodzaj licencji transportowej, jaką należy uzyskać, zależy od kilku czynników:
a. czy transport ma charakter zarobkowy czy niezarobkowy,
b. czy jest to transport krajowy czy międzynarodowy oraz
c. jaka jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

W przypadku wykonywania zarobkowego transportu krajowego, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które jest wydawane bezterminowo. Można je otrzymać w Starostwie Powiatowym dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.
Aby realizować zarobkowy transport międzynarodowy, należy uzyskać wspomniane zezwolenie oraz dodatkowo licencję wspólnotową. Dokumenty te wydaje wówczas Główny Inspektorat Transportu Drogowego dla pojazdów o DMC powyżej 2,5tony.

Powyższe dokumenty wydawane są na konkretną firmę, nie zaś na osobę.
Warunki uzyskania takich dokumentów dokładnie opisujemy w naszym artykule na blogu: https://abc-szkolenia.com/jak-mozna-uzyskac-licencje-w-transporcie-miedzynarodowym/

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 733 700 181 – specjalista wyjaśni jakie kroki należy podjąć.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem...

Prawo jazdy kat. C oraz CE – kurs łączony

Kurs łączony w zakresie prawo jazdy kategorii C oraz CE (C+E) Kurs łączony na prawo jazdy kategorii C, C+E dedykowany jest wszystkim...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (16 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024