Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Licencja na przewóz rzeczy lub osób > Licencja i zezwolenie w przewozie rzeczy

Licencja i zezwolenie w przewozie rzeczy

Licencja i zezwolenie w przewozie drogowym rzeczy

Licencje transportowe, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Przedsiębiorcy zainteresowani świadczeniem usług transportowych muszą pamiętać o konieczności uzyskania licencje lub stosownych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Kiedy są one niezbędne? Co należy wiedzieć o przewozie rzeczy, gdy przewóz taki wykonywany jest w celach zarobkowych?

Co to jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to decyzja administracyjna, wydawana na okres od 2 do 50 lat. Jej uzyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań. Wśród nich wskazać należy m.in. na konieczność spełniania wymogu dobrej reputacji – przedsiębiorcy nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem np. za przestępstwa umyślne (skarbowe czy mieniu) lub posiadanie zdolności finansowej, umożliwiającej prowadzenie przedsiębiorstwa.

Licencje transportowe - pomoc w uzyskaniu - ABC Szkolenia

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Z punktu widzenia przedsiębiorców ważne powinno być to, że zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dotyczy ich wyłącznie wówczas, gdy chcą prowadzić firmę świadczącą transport drogowy. By uzyskać zezwolenie, niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z wyższym dokumentem, przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania:

Certyfikatu kompetencji zawodowych, czyli dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Osoby chcące uzyskać taki certyfikat muszą wykazać się wiedzą podczas egzaminu pisemnego. Taki egzamin organizowany jest przez Instytut Transportu Drogowego.

• Siedziby. Przez taką rozumie się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę w jednym z państw członkowskich, tam też powinny znajdować się np. dokumenty związane z czasem pracy poszczególnych kierowców.

• Zdolności finansowej. Każdy przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musi posiadać taką pulę środków finansowych, które pozwolą mu na spełnienie swoich zobowiązań finansowych wobec osób trzecich. W praktyce oznacza to konieczność wykazania posiadania kapitału i rezerw o wartości na najmniej równej 9 tys. euro (gdy wykorzystywany jest jeden pojazd) i 5 tys. euro na każdy dodatkowy pojazd.

• Dobrej reputacji. Taką przedsiębiorca posiada, jeżeli nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, np. w zakresie prawa o ruchu drogowym.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poza wyżej wymienionymi wymaganiami, jest też uzależnione od wniesienia stosownej opłaty.

Oferta kursów na certyfikat kompetencji zawodowych - gif

Kiedy licencja a kiedy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Krajowy transport drogowy rzeczy

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić krajowy transport drogowy rzeczy ma obowiązek uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (poprzednio licencja krajowa) . Zezwolenie jest wydawane na czas nieoznaczony. Zezwolenie jest wydawane przez starostwo powiatowe.

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić międzynarodowy transport drogowy rzeczy ma obowiązek uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje wspólnotową. Zezwolenie oraz licencję wspólnotowa można uzyskać w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego (gitd.gov.pl).

Licencja przy pośrednictwie (spedycyjna)

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Licencji na spedycję udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;

3) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro

Wydaje starostwo powiatowe.

Pomagamy w uzyskaniu licencji transportowej na przewóz rzeczy lub osób. Zapraszamy do kontaktu!

Rozliczenie i ewidencja czasu pracy kierowców - GIF

Chcesz uzyskać licencje transportową lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika? Nie czekaj skontaktuj się z nami już teraz!  Kontakt
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (1 vote)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024