Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Kwalifikacja wstępna przyspieszona. Co to jest?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona. Co to jest?

Czym jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczony jest dla osób posiadających lub ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D, D+E, chcących pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego (przewóz rzeczy) lub autobusu (przewóz osób). Po jego ukończeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydane przez wojewodę lub upoważnionego przez niego członka komisji egzaminacyjnej. Uprawnia ono do wpisu kodu 95 w prawo jazdy niezbędnego do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Ważność Świadectwa wynosi 5 lat, po tym czasie należy odnowić uprawnienia odbywając szkolenie okresowe.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie będące odpowiednikiem dawnego kursu na przewóz rzeczy lub osób, które zostało zastąpione nową dyrektywą unijną. Aktualne zarządzenie ma na celu ułatwienie dostępu pracy w krajach Unii Europejskiej, aby wszyscy kierowcy pochodzący z państw członkowskich UE mieli jednakowe uprawnienia. Na skutek ujednolicenia aspektów prawnych, prawo jazdy z wpisanym kodem 95 oraz aktualną datą ważności kwalifikacji stało się ważne na terenie całej Unii Europejskiej, dając większe możliwości zatrudnienia.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 531700182.

kursy i badania dla kierowców - gif

Kogo dotyczy kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Kierowców oraz kandydatów na kierowców, których prawo jazdy zostało lub zostanie wydane:

 • po 10.09.2009 r. dla kategorii C1, C, C1+E, C+E,
 • po 10.09.2008 r. dla kategorii D1, D, D1+E, D+E;
  i nie uzyskali oni do tej pory świadectwa kwalifikacji zawodowej;
 • Osób, które zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kat. C, C+E po ukończeniu 21 roku życia;
 • Osób, które zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii D, D+E
  po ukończeniu 23 roku życia.

Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 21. roku życia w przypadku przewozu rzeczy lub 23. roku życia w przypadku przewozu osób. Tacy kierowcy muszą zdecydować się na kurs kwalifikacji wstępnej przy czym, w przypadku przewozu osób – kandydat mający ukończone 21 lat i chcący pracować w zakresie przewozu osób może wykonywać swoją pracę tylko
na stałych liniach, których trasa nie przekracza 50 kilometrów. W dniu ukończenia 23. roku życia automatycznie nadawane są mu uprawnienia do pracy na dłuższych liniach bez żadnych ograniczeń.

Kto może przystąpić do kursu?

 • Osoba, która jest obywatelem Polski;
 • Osoba przebywająca na terenie RP od co najmniej 185 dni;
 • Osoba studiująca na terenie RP od co najmniej 6 miesięcy;
 • Osoba będąca obywatelem innego państwa zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP;
 • Osoba nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy;
 • Osoba posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Uprawnienia kierowców - kat. C, CE, kod 95, ADR, nalewaki - gif

Co należy zrobić przed rozpoczęciem kursu?

Kandydaci na kierowców zawodowych są zobowiązani do wykonania badań lekarskich i psychologicznych celem stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz uzyskania profilu kierowcy zawodowego.

Badania te są ważne przez okres 5 lat. Jednak w przypadku kierowców, którzy ukończyli 60 rok życia, badania wydawane
są na okres 30 miesięcy. Nie wpływa to oczywiście na ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej – ono zawsze jest ważne przez okres 5 lat.

Jaki jest zakres kursu?

Czas trwania kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wynosi około miesiąca – dokładniej 140 godzin zajęć. Składa się
on zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej i obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych;
 • 10 godzin zajęć praktycznych, w tym:
  – 8 godzin jazd w ruchu drogowym ciągnikiem siodłowym z naczepą,
  – 2 godziny jazd w warunkach specjalnych lub 1 godzina  na symulatorze.

Problematyka zagadnień poruszanych na zajęciach teoretycznych kształtuje zawodowo kierowców pod kątem racjonalnego użytkowania pojazdów z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, aspektów prawnych obowiązujących w transporcie drogowym oraz ergonomii i organizacji pracy takich jak:

 • Znajomość budowy, zasad działania i eksploatacji pojazdów;
 • Czas pracy kierowców;
 • Obsługa tachografów cyfrowych;
 • Umiejętność mocowania ładunków;
 • Umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym towarom i pasażerom;
 • Pierwsza pomoc i BHP;
 • Przygotowywanie dokumentacji transportowych (np. CMR) i umiejętność stosowania aktualnie obowiązujących przepisów;
 • Zagrożeń związanych z transportem.

Jednocześnie na naszych szkoleniach udostępniamy kursantom wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe wspomagające naukę do egzaminu takie jak: książka „Vademecum kierowcy zawodowego” autorstwa Sebastiana Palucha czy też dostęp
do testów w formie on-line oraz papierowej.

Jak wygląda egzamin państwowy?

Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w naszym ośrodku szkolenia należy przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją składającą się z przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego. Egzamin można zdawać w dwóch językach: polskim i rosyjskim.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, przewodniczący komisji powołanej przez wojewodę wystawia świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ze świadectwem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym należy udać się do wydziału komunikacji w celu wyrobienia nowego prawo jazdy z wbitym kodem 95 w kolumnę 12.

Egzamin państwowy ma formę 30 zamkniętych pytań testowych jednokrotnego wyboru, gdzie 20 pytań dotyczy wiedzy ogólnej, a 10 pytań dotyczy wiedzy specjalistycznej ze zdawanej kategorii. Aby uzyskać wynik pozytywny należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części ogólnej oraz co najmniej 5 z części specjalistycznej.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej po zdanym egzaminie jest wydawane bezpośrednio po przeprowadzonym teście i jest ważne przez okres pięciu lat.

Jesteś zainteresowany/a kursem kwalifikacyjnym?

Zapraszamy do kontaktu, odpowiadamy na wszystkie pytania związane z kwalifikacją wstępna przyspieszoną.

Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
3 lat temu

Mam kwalifikację wstępną przyspieszoną. Jak można ją odnowić?

Adam G
Adam G
3 lat temu

Dzień dobry. Czy można u was zdać egzamin na kwalifikację wstępną przyspieszoną C+E? Szkolenie ukończyłem w innym ośrodku.

Monika
Monika
2 lat temu

Dzien dobry, nie zdalam egzaminu panstwowego na kwalifikacje zawodowa, chcialam przystapic do egzaminu w innej szkole gdyz termin jest duzo szybciej, czy da sie przystapic do egzaminu w innej szkole?

Aneta - ABC Szkolenia
Aneta - ABC Szkolenia
2 lat temu
Reply to  Monika

Szanowna Pani,
Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewozy drogowe, dopuszczalne jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego w innym ośrodku niż było przeprowadzone szkolenie, ale tylko i wyłącznie na pisemną zgodę Wojewody. Poniżej przesyłam pełną treść rozporządzenia:
§ 19
2.15) Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych:
1) w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej, albo
2) w ośrodku szkolenia wyznaczonym przez wojewodę.

warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem...

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) dotyczy osób zamierzających wykonywać...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (42 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024