Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Kwalifikacja wstępna przyspieszona a szkolenie okresowe dla kierowców

Kwalifikacja wstępna przyspieszona a szkolenie okresowe dla kierowców

Zawodowi kierowcy autobusów lub pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony muszą legitymować się odpowiednimi uprawnieniami. W zależności od tego, kiedy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1, obowiązuje ich kurs kwalifikacyjny (kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona) lub szkolenie okresowe. Dowiedz się więcej o tych dwóch procedurach i o tym, kiedy ma zastosowanie każda z nich.

Czym jest szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób?

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców zawodowych zajmujących się przewozem rzeczy lub osób (kat. C, C1, D lub D1 prawa jazdy). Pozwala przedłużyć posiadane uprawnienia (kod 95). Składa się z 35 godzin zajęć teoretycznych. 21 dotyczy zagadnień podstawowych, a tematyka pozostałych 14 jest zależna od zakresu obowiązków kierowcy. Zajęcia zwykle odbywają się w trybie intensywnym – 7 godzin dziennie przez 5 dni. Możliwe jest uczęszczanie na wykłady oraz korzystanie z nowoczesnych metod nauczania – np. specjalistycznego oprogramowania  przy stanowisku komputerowym w sali ośrodka szkoleniowego. Od razu po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymują świadectwo kwalifikacji zawodowych – nie jest konieczne zdawanie egzaminu. Należy jednak przejść badania lekarskie i psychologiczne.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie okresowe kierowców?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy w określonym terminie:

 • kat. C1 lub C przed 10 września 2009 r.,
 • kat. D1 lub D przed 10 września 2008 r.

Ta forma zdobywania uprawnień jest również przeznaczona dla osób, które mają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność. Ukończenie szkolenia okresowego przedłuża obowiązywanie uprawnień na kolejne 5 lat.

Szkolenie okresowe kierowców – program:

Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych podzielony jest na 5 modułów po 7 godzin. Trzy z nich nazywa się obowiązkowymi – są to moduły dotyczące wszystkich kursantów bez względu na zakres obowiązków służbowych. Ich treść obejmuje:

 • moduł pierwszy – szkolenie zaawansowane z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • moduł drugi – stosowanie przepisów dotyczących transportu drogowego,
 • moduł trzeci – obsługa, logistyka i bezpieczeństwo transportu w aspekcie ruchu drogowego, zdrowia i ochrony środowiska.

Kolejne dwa moduły obejmują tematykę wymienną, związaną z zakresem obowiązków kierowcy przechodzącego szkolenie. Mogą dotyczyć np. pierwszej pomocy, mocowania ładunków, zasad przewozu krajowego lub międzynarodowego, przewozu nienormatywnych ładunków itp. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z ośrodkiem szkoleniowym przeprowadzającym kurs.

Czym jest kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób jest kursem przeznaczonym dla wszystkich tych, którzy chcą podjąć pracę w zawodzie kierowcy i zajmować się wykonywaniem przewozu drogowego samochodem ciężarowym lub autobusem. Obejmuje 140 godzin zajęć, w tym 130 teoretycznych i 10 praktycznych (8 w ruchu drogowym i 2 w warunkach specjalnych – na macie poślizgowej lub symulatorze). Zajęcia teoretyczne można zaliczyć, korzystając specjalistycznego oprogramowania przy wsparciu trenera, jednak tylko w siedzibie ośrodka szkoleniowego. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminu państwowego, który pozwala na uzyskanie uprawnień do przewozu rzeczy lub osób. Egzamin ten ma formę testu składającego się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru – 20 dotyczących wiedzy ogólnej o ruchu drogowym i 10 specjalistycznych w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Aby zaliczyć egzamin z wynikiem pozytywnym, należy odpowiedzieć prawidłowo przynajmniej na 16 pytań z pierwszej części (ogólnej) i 5 z drugiej (specjalistycznej). Wówczas kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, które drogą elektroniczną zostanie przypisane do profilu PKZ.

Kogo dotyczy kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób?

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy tylko osób, które uzyskały prawo jazdy:

 • kat. C lub C+E po 10 września 2009,
 • kat. D lub D+E po 10 września 2008.

Ta forma zdobywania uprawnień przeznaczona jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę kierowcy zawodowego zajmującego się przewozem rzeczy lub osób. Kandydaci muszą spełnić też kryteria wiekowe – dla kat. C, C+E jest to ukończony 21 rok życia, natomiast dla kat. D, D+E 23 roku życia.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób – program kursu

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy lub osób jest dość szczegółowe. Program obejmuje wszelkie zagadnienia związane z bezpiecznym transportem drogowym. Należą do nich przede wszystkim:

 • racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym np. znajomość zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu, prawidłowe mocowanie ładunku czy optymalizacja zużycia paliwa,
 • umiejętność stosowania aktualnych przepisów dotyczących transportu drogowego,
 • obsługa i logistyka,
 • zagrożenia związane z transportem drogowym.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona czy szkolenie okresowe kierowców?

Jak wynika z powyższych danych, to, w jaki sposób kierowcy zawodowi mogą zdobyć niezbędne uprawnienia lub przedłużyć okres ich obowiązywania, zależy od daty zdobycia prawa jazdy określonejkategorii. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy nowszych kierowców ze względu na wprowadzenie w naszym kraju unijnych przepisów z zakresu przewozu drogowego. Różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami na zdobycie kwalifikacji zawodowych obejmują m.in. długość trwania kursu czy też konieczność zdawania egzaminu państwowego. Dla starszych kierowców procedura jest znacznie uproszczona (szkolenie okresowe). Jest również znacznie tańsza – nowi kandydaci na zawodowych kierowców muszą zapłacić za kurs kilkakrotnie więcej.

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursów mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego. Badania lekarskie i psychotechniczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w ośrodku przy ul. Modlińskiej 6 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem 531700182.


Nie czekaj, skontaktuj się z nami  już teraz! Odpowiadamy na wszystkie pytania związane z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub szkoleniem okresowym dla kierowców zawodowych. Zapraszamy! Kontakt
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
warto sprawdzićPowiązane usługi

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) dotyczy osób zamierzających wykonywać...

Szkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób Szkolenie okresowe kierowców (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to kurs...

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Rate this post

Copyright © ABC Szkolenia | 2024