Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > ✅ Kurs na przewóz rzeczy – co to jest? 

✅ Kurs na przewóz rzeczy – co to jest? 

Kurs na przewóz rzeczy – skąd się wziął

Obecnie, żeby zostać kierowcą zawodowym Polsce, poza wymaganą kategorią prawa jazdy oraz badaniami lekarskimi i psychologicznym, jesteśmy zobowiązani do ukończenia odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego lub też szkolenia okresowego. Wybór rodzaju kursu zależy od daty uzyskania prawa jazdy kat. C lub kat. D. Jednak jak odbywało się to przed wejściem w życie aktualnego stanu prawnego?

W tym celu cofnijmy się do dnia 23 lipca 2003 roku. Tego dnia została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Znajdziemy w niej zapisy wskazujące na to, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy jest zobowiązana ukończyć kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy. Warto zaznaczyć, że przed tą datą, aby jeździć zawodowo, wystarczyło jedynie posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy i ważne badania lekarskie i psychologiczne.

kursy i badania dla kierowców - gif

Taki stan prawny był utrzymany do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym z 17 listopada 2006 (przepisy weszły w życie 10 września 2008 roku), gdzie po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek odbycia odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Zostały również określone daty, do których kierowcy, którzy wykonywali wówczas przewóz drogowy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego (np. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r. musieli odbyć szkolenie okresowe do dnia 10 września 2014 r.). Kierowcy, którzy dopiero zamierzali podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy byli zobowiązani odbyć szkolenie okresowe do dnia 10 września 2010 r. Oczywiście wszystkie te zapisy dotyczyły kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 roku. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po tej dacie obowiązywały i dalej obowiązują kursy kwalifikacyjne. Nieco więcej o nich dowiecie się w dalszej części artykułu.

Aktualny stan prawny – pierwsze kroki w jeździe zawodowej

W myśl aktualnych przepisów, jeżeli jesteś początkującym kierowcą i dopiero zaczynasz swoją przygodę z jazdą zawodową powinieneś uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. W zależności od wieku kierowcy i daty zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami kat. C, istnieje kilka dróg, aby je uzyskać:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona  na przewóz rzeczy dotyczy: kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ wydane po 10.09.2009 r. lub zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz ukończyli 21 rok życia. Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną trwa 140 godzin oraz jest zakończony egzaminem państwowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy dotyczy: kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ wydane po 10.09.2009 r. lub zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat. Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną trwa 35 godzin oraz jest zakończony egzaminem państwowym.

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy dotyczy: kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii ,,C, C+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy przed ukończeniem 21 roku życia. Kurs na kwalifikację wstępną obejmuje 280 godzin zajęć oraz jest zakończony egzaminem państwowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy dotyczy: kandydatów na kierowców, zamierzających wykonywać przewóz drogowy, którzy posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy z zamiarem rozpoczęcia pracy między 18. a 21. rokiem życia. Kurs na kwalifikację wstępną obejmuje 70 godzin zajęć oraz jest zakończony egzaminem państwowym.

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy dotyczy: kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ wydane przed 10.09.2009 r. Szkolenie okresowe trwa 35 godzin oraz nie jest zakończone egzaminem państwowym. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Uprawnienia kierowców - kat. C, CE, kod 95, ADR, nalewaki - gif

Aktualny stan prawny – odnowienie uprawnień

Jeżeli odnawiasz swoje uprawnienia (uzyskałeś już kiedyś Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej) lub też zdobyłeś prawo jazdy kategorii C1 lub C przed 10 września 2009 roku powinieneś ukończyć szkolenie okresowe.
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy.  Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.
Co warto zaznaczyć, po szkoleniu okresowym dla kierowcy zawodowego nie jest przeprowadzany egzamin państwowy. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest wydane Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Autor: Piotr Kucharski

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
warto sprawdzićPowiązane usługi

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy (potocznie kurs na przewóz rzeczy i osób bądź też KOD 95) jest dokumentem...

Szkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób Szkolenie okresowe kierowców (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to kurs...

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy lub osób

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs na kierowcę zawodowego Kwalifikacja wstępna przyspieszona (pot. kurs na przewóz rzeczy / osób) dotyczy osób zamierzających wykonywać...

Prawo jazdy kat. C oraz CE – kurs łączony

Kurs łączony w zakresie prawo jazdy kategorii C oraz CE (C+E) Kurs łączony na prawo jazdy kategorii C, C+E dedykowany jest wszystkim...

Badania lekarskie dla kierowców

Badania dla kierowców Ubiegasz się o prawo jazdy wybranej kategorii? A może jesteś już kierowcą zawodowym? Pamiętaj o poddaniu się ogólnym badaniom...

Psychotechnika

Kto powinien wykonać badanie psychologiczne? Orzeczenie psychologiczne wydane po przejściu badań psychotechnicznych jest niezbędne do uzyskania uprawnień Instruktora nauki jazdy, uprawnień pozwalających...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (8 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024