Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pozyskaj środki na poszerzenie kwalifikacji pracowników

Polska gospodarka zmienia się dynamicznie. Zmianom ulegają również wymagania wobec przedsiębiorstw oraz przepisy prawa. Z tego powodu zdarza się, że kompetencje pracowników przestają być adekwatne. Jak sobie z tym radzić? Najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w profesjonalne szkolenia podnoszące kwalifikacje. Firmy mogą wysyłać na nie swoich pracowników również nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów. Takie możliwości dają środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i dla kogo jest przeznaczona pomoc, jaką można uzyskać w jego ramach? Jak ubiegać się o dofinansowanie i dlaczego warto? Między innymi na te pytania odpowiada nasz artykuł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli co?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to instrument rynku pracy, który został wprowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako odrębna część Funduszu Pracy w 2014 roku. Celem jego powołania było zapobiegnięcie utracie pracy przez osoby, które nie mają odpowiednich kompetencji do podjęcia zatrudnienia z uwagi na zmiany gospodarcze.

Pracodawcy mogą pozyskiwać środki z KFS z przeznaczeniem na doszkolenie lub przekwalifikowanie pracowników z „zagrożonej” grupy w ramach tzw. kształcenia ustawicznego.

Kto może się ubiegać o środki z KFS?

O dofinansowanie z KFS mogą się ubiegać podmioty zatrudniające pracowników. Warto przy tym podkreślić, że wniosek może złożyć każdy pracodawca – także, jeżeli nie posiada osobowości prawnej (a więc również np. osoba prywatna, która zatrudnia co najmniej 1 osobę).

Co ważne, nie ma znaczenia:

 • na jaką umowę o pracę są zatrudnieni pracownicy, którzy mają korzystać z dofinansowania z KFS,
 • jaki jest wymiar etatu pracownika.

A komu przysługuje dofinansowanie? Jest ono kierowane do pracowników zagrożonych „wypadnięciem z rynku” z uwagi na niewystarczające kwalifikacje. Mowa przede wszystkim o osobach, które:

 • nie uzyskały świadectwa dojrzałości (matury),
 • pochodzą z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem,
 • zatrudnionych w tzw. przedsiębiorstwach społecznych, spółdzielniach socjalnych lub Zakładach Aktywności Zawodowej,
 • wykonywały przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach, a które nie mają prawa do uzyskania emerytury pomostowej,
 • ukończyły 45. rok życia.

Wsparcie mogą uzyskać również instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, którym podjęcie kształcenia ustawicznego pozwoli pozostać w zawodzie.

Warto też wspomnieć, że w poszczególnych powiatach i województwach dofinansowane jest również kształcenie w tzw. zawodach deficytowych – a więc tych, w ramach których brakuje specjalistów, mimo dostępnych miejsc pracy.

Dlaczego opłaca się wnioskować o dofinansowanie z KFS?

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego to szansa zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Ten pierwszy może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zyskać dodatkowe, atrakcyjne kompetencje zawodowe i zwiększyć szanse na pozostanie na rynku pracy oraz rozwój kariery. Drugi zaś – zyskuje szansę na stworzenie i rozwinięcie kompetentnego zespołu bez ponoszenia dodatkowych wydatków.

Jeśli więc jesteś pracodawcą:

 • masz problemy ze znalezieniem pracowników z właściwymi kwalifikacjami,
 • kompetencje dotychczasowych pracowników przestają wpisywać się w wymogi rynkowe,
 • koniecznie złóż wniosek do dofinansowanie.
Na jakie formy kształcenia ustawicznego można przeznaczyć środki z KFS?

Wszystko zależy od specyfiki branży, w której działa pracodawca. Mówiąc jednak najogólniej, pieniądze z Funduszu mogą zostać wykorzystane na:

 • studia podyplomowe oraz kursy zawodowe realizowane z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą – mogą to być np. kursy doszkalające i poszerzające kwalifikacje (np. kurs prawo jazdy kat. C lub C+E czy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszone dla kat. C, CE przez ABC Szkolenia),
 • egzaminy, które pozwolą na potwierdzenie nabytych na kursie kompetencji lub uprawnień,
  wydatki na badania lekarskie oraz psychotechniczne powiązane z zakresem zdobywanych nowych kompetencji,
 • ubezpieczenie NNW związane z rozpoczętym kształceniem ustawicznym.

Jak więc widać, fundusze mogą pokryć wszystkie wydatki związane z procesem szkolenia. Ale uwaga! Tak dzieje się wyłącznie w przypadku mikroprzedsiębiorców – oni mogą liczyć na zwrot 100% wydatków na szkolenie. Pozostałe podmioty mogą liczyć na refundację 80% wydatków – co również jest znaczącym wsparciem. Co równie ważne, łączna kwota przeznaczona na przeszkolenie jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z KFS?

Choć budżet przeznaczony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na KFS wydaje się duży (w 2019 było to ponad 2 mln zł), chętnych do skorzystania z tych środków jest bardzo wielu. Dlatego o wsparcie trzeba zawnioskować, i to najwcześniej, jak to możliwe. Gdzie? Wnioski są przyjmowane przez powiatowe urzędy pracy – należy zwrócić się do tego usytuowanego w powiecie, gdzie znajduje się siedziba firmy. A jak?

Wniosek możesz złożyć zarówno tradycyjnie (bezpośrednio w PUP-ie), jak i elektronicznie (o ile dysponujesz bezpiecznym podpisem elektronicznym).
Formularz znajdziesz na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Wypełnij go wraz z załącznikami i odeślij. Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku – o decyzji zostaniesz powiadomiony, bez względu na to, czy będzie pozytywna, czy negatywna. Jeżeli PUP zadecyduje o przyznaniu Ci środków, zostanie z Tobą zawarta umowa. W kolejnym etapie Ty jako pracodawca zawierasz umowę z pracownikiem, który ma być poddany szkoleniu. Jeżeli nie ukończy on szkolenia, na które go wyślesz w ramach dofinansowania – jest zobowiązany zwrócić środki przeznaczone na ten cel.

Warto przy tym pamiętać, że ze środków KFS można pokryć jedynie wydatki na szkolenia, na które pracownik został zgłoszony już po otrzymaniu pomocy i podpisaniu umowy z PUP.


Zapraszamy na szkolenia organizowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w zakresie prawo jazdy zawodowego, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C, C+E prawo jazdy, kursu ADR, certyfikatu kompetencji zawodowego dla przewoźnika drogowego. Masz pytania, skontaktuj się z nam! KONTAKT

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Rate this post

Copyright © ABC Szkolenia | 2024