ABC Szkolenia > Blog Transportowy > uprawnienia kierowców zawodowych > Kierowcy z krajów nienależących do UE

Kierowcy z krajów nienależących do UE

Dodano: wtorek, 25 Październik 2016 o godzinie 13:48

Jak można zatrudnić obywatela kraju nienależącego do UE na stanowisko kierowcy w zakresie prawo jazdy kat C1,C1E,C,CE?

Każda firma transportowa potrzebuje wydajnych pracowników, którzy zajmą się profesjonalny przewozem rzeczy lub osób. W przypadku zatrudnienia obcokrajowców zamieszkujących państwa Wspólnoty Europejskiej, formalności ograniczane są do minimum. Ale jak postępować w przypadku chęci zatrudnienia obywatela kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej?

Chcesz zatrudnić obcokrajowców? Zrób to tylko legalnie

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia cudzoziemców nielegalnie, musi liczyć się poważnymi konsekwencjami. Szczególnie, jeśli obcokrajowiec na terenie Polski nie przebywa legalnie. Pracodawcom może grozić albo wysoka grzywna, albo kara więzienia do lat trzech. Dlatego też należy zadbać o to, by zatrudnienie cudzoziemca (szczególnie z krajów nienależących do Unii Europejskiej) odbyło się całkowicie legalnie.

1. Potrzebne zezwolenie na pracę

Każdy cudzoziemiec – obywatel kraju nienależącego do UE, a chcący wykonywać pracę zarobkową, musi posiadać zezwolenie na pracę. Nie dotyczy to jednak osób posiadających albo kartę stałego pobytu, albo kartę Polaka.
Aby uzyskać zezwolenie na pracę, należy udać się w pierwszej kolejności do Starostwa, by otrzymać informację o tzw. potrzebach kadrowych. Chodzi bowiem o to, że cudzoziemiec może zostać zatrudniony tylko wtedy, gdy żaden z bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy nie spełnia wymagań pracodawcy.
Zezwolenie na pracę wydawane jest wyłącznie na wniosek pracodawcy. Przedsiębiorca musi więc złożyć stosowne dokumenty w odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim. Jednocześnie należy pamiętać o uiszczeniu opłaty za wydanie zezwolenia na pracę (to kwota rzędu 100 lub 200 zł w zależności od typu pracy).
Czas oczekiwania na zezwolenie na pracę (lub ewentualna odmowa jego wystawienia) wynosi ok. 30 dni. Jeżeli sprawy są dość skomplikowane, termin może przedłużyć się do maksymalnie 2 miesięcy.

2. Niezbędne wymagane kwalifikacje

Podstawą do zatrudnienia cudzoziemców jako kierowców są także posiadane przez nich kwalifikacje.
Obywatele krajów nienależących do Wspólnoty Europejskiej powinni posiadać ważne prawo jazdy kat C1,C1E,C,CE. (kodem 95 albo kartę kwalifikacji kierowcy z kodem 95 wydane w państwie UE.) – najlepiej takie, które dopuszcza do przewozów międzynarodowych.
Koniecznością jest też przedłożenie uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego po kursie kwalifikacyjnym lub szkoleniu okresowym oraz innych zaświadczeń dokumentujących możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku (np. badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca zawodowy). Zgodnie z art. 39 a ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami.

3. Świadectwo kierowcy to konieczność

O ile w przypadku zatrudniania obywateli krajów będących częścią Unii Europejskiej zezwolenie na pracę i poświadczenie kwalifikacji to właściwie jedyne niezbędne dokumenty, cudzoziemcy spoza Wspólnoty powinni uzyskać dodatkowo świadectwo kierowcy.
Świadectwo kierowcy jest dokumentem, który poświadcza legalne zatrudnienie obcokrajowca zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizowania przewozu drogowego na terenie krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. Należy pamiętać, że przy zmianie pracodawcy musi nastąpić wymiana świadectwa kierowcy. Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji reguluje art. 32a Ustawy z dn. 6 września 2001 o transporcie drogowym  odnośnie przewozów miedzynarodowych.
Warto mieć świadomość ,że świadectwo kierowcy wydawane jest na podstawie zgłoszenia pracodawcy. Stosowne dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego. Do wypełnionego wniosku trzeba dołączyć:
– Kopię licencji wspólnotowej (międzynarodowej).
– Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
– Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
– karta pobytu na terytorium RP
– karta Polaka
– zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
– Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu.
– Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
– Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
– Osiadczenia.

Gdy dokumenty przejdą weryfikację poprawnie (wniosek nie będzie zawierał błędów, a wszystkie załączniki zostaną dostarczone), wówczas pracodawca uzyska świadectwo kierowcy.
Szczegółowe informacje odnośnie świadectwa kierowcy na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/

Zatrudnienie obcokrajowców z Rosji, Ukrainy lub Białorusi

Uproszczona procedura obowiązuje zatrudniania cudzoziemców pochodzących z Rosji, Ukrainy czy Białorusi. W przypadku zatrudniania obcokrajowców na okres maksymalnie sześciu miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy, wymagane jest tylko złożenie oświadczenia w urzędzie pracy o zamiarze zatrudnienia obywatela innego kraju.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz pytanie w komentarzach.
Polub nas:

8 komentarzy

 • filinowicz.pl pisze:

  Świadectwo kierowcy wymagane jest tylko w transporcie międzynarodowym (Art. 32 a UTD). Jeśli kierowca np z Białorusi będzie jeździł w krajowce – nie potrzeba tego dokumentu.

  • abcszkolenia pisze:

   Dziękujemy za uwagę.

   Kierowca spoza UE zamierzający wykonywać przewozy drogowego na licencji krajowej ( zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) lub zaświadczeniu na przewóz na potrzeby własne. Powinien uzyskać polskie krajowe prawo jazdy z kodem 95 przed przystąpieniem do pracy.

 • Anonim pisze:

  Dobrze, to wtedy takie pytanie, jeżeli jestem obywatelem Ukrainy, ale mam polskie prawo jazdy, oraz kartę tachografu, mieszkam na karcie pobytu stałego, czy muszę mieć świadectwo kierowcy?

  • abcszkolenia pisze:

   Zgodnie z przepisami Dyrektywy UE potwierdzeniem kwalifikacji kierowcy zawodowego jest: prawo jazdy z kodem 95 lub kwarta kwalifikacji kierowcy albo świadectwo kierowcy. Praktyka jest taka, że wystarczy posiadać jeden z tych dokumentów, aby spełnić wymagania potwierdzenie uprawnień podczas kontroli drogowej. Uwaga! Świadectwo kierowcy dotyczy wyłącznie transportu międzynarodowego rzeczy dla kierowców z prawem jazdy spoza UE. Kata kwalifikacji kierowcy jest wydawana przez niektóre państwa UE, w Polsce jest wydawane wyłącznie prawo jazdy z kodem 95 lub Świadectwo kierowcy.

   Naszym zdaniem w przypadku obywatela Ukrainy wystarczy polskie prawo jazdy z kodem 95 (każdy rodzaj transportu), a jeśli nieposiadania polskiego prawa jazdy z kodem 95 dopiero wtedy powinien pracodawca wyrobić Świadectwo kierowcy (wyłącznie transport międzynarodowy rzeczy). Świadectwo kierowcy wyrabia firma transportowa w GITD.

   Uwaga! Karta kwalifikacji kierowcy wydawana na Ukrainie nie jest honorowana w UE.

 • Katarzyna pisze:

  Witam, rozumiem, że obowiązek posiadania prawa jazdy z kodem 95 jest wymagany dla kierowców z Ukrainy z prawem jazdy kat. C+E, C ale czy także z kat. B? Czy jest jakaś różnica w procedurze zatrudnienia kierowców z kat. B w transporcie międzynarodowym?

  • abcszkolenia pisze:

   Dziękujemy za pytanie. Zgodnie z przepisami art. 39a ustawy o transporcie drogowym obowiązek dodatkowego przeszkolenie oraz badań lekarskich i psychologicznych dotyczy prawo jazdy kat C1,C1E,C,CE oraz D1,D1E,D,DE. W przypadku pozostałych kierowców wykonujących przewóz drogowy wymagane są badania lekarskie i psychologiczne.

 • Ada pisze:

  Witam,
  przyszedł ostatnio do mnie kursant, który posiada kat C od 2011 r i na Białorusi odbył kwalifikację i teraz pytanie, czy będzie on musiał ponownie u Nas w kraju przejść kwalifikację czy wystarczy tylko krótkie szkolenie okresowe? Wiem, że przed 10.09.2009r jest szkolenie okresowe , a powyżej robi się kwalifikację 🙂 Dziękuję z góry za odpowiedź na moją niepewność. Pozdrawiam serdecznie

  • abcszkolenia pisze:

   Kurs kwalifikacji wstępnej może być ukończony wyłącznie na terenie UE. W podanym przypadku należy wykonać kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  aktualnościblog trasportowy

  Użyczenie certyfikatu do licencji

  Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych do licencji transportowej Wykonywanie zawodu przewoźnika wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiednich uprawnień, do których zalicza się licencja...

  Dowiedz się więcej

  Co to jest profil kursanta?

  Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

  Dowiedz się więcej

  KOD 95

  Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

  Dowiedz się więcej

  Jak zostać kierowcą zawodowym?

  Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

  Dowiedz się więcej

  Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

  Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

  Dowiedz się więcej

  Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

  Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

  Dowiedz się więcej
  Certyfikat kompetencji zawodowych

  Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

  Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

  Dowiedz się więcej

  Dokument przewozowy ADR

  Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

  Dowiedz się więcej

  Warto doszkalać kierowców zawodowych!

  Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

  Dowiedz się więcej

  Dla kogo szkolenia ADR?

  Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

  Dowiedz się więcej

  KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

  Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

  INFORMACJA I ZAPISY


  OBIERZ DOBRY KURS

  Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

  Przejdź do kontaktuKontakt

  KontaktSzybki Kontakt

  KontaktLokalizacja

  Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark