Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Kierowcy z krajów nienależących do UE

Kierowcy z krajów nienależących do UE

Jak można zatrudnić obywatela kraju nienależącego do UE na stanowisko kierowcy w zakresie prawo jazdy kat C1,C1E,C,CE?

Każda firma transportowa potrzebuje wydajnych pracowników, którzy zajmą się profesjonalny przewozem rzeczy lub osób. W przypadku zatrudnienia obcokrajowców zamieszkujących państwa Wspólnoty Europejskiej formalności ograniczane są do minimum, ale jak postępować w przypadku chęci zatrudnienia obywatela kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej?

Chcesz zatrudnić obcokrajowców? Zrób to tylko legalnie

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia cudzoziemców nielegalnie, musi liczyć się poważnymi konsekwencjami. Szczególnie jeśli obcokrajowiec na terenie Polski nie przebywa legalnie. Pracodawcom może grozić albo wysoka grzywna, albo kara więzienia do lat trzech. Dlatego też należy zadbać o to, by zatrudnienie cudzoziemca (szczególnie z krajów nienależących do Unii Europejskiej) odbyło się całkowicie legalnie.

1. Potrzebne zezwolenie na pracę

Każdy cudzoziemiec – obywatel kraju nienależącego do UE, a chcący wykonywać pracę zarobkową, musi posiadać zezwolenie na pracę. Nie dotyczy to jednak osób posiadających albo kartę stałego pobytu, albo kartę Polaka.
Aby uzyskać zezwolenie na pracę, należy udać się w pierwszej kolejności do Starostwa, by otrzymać informację o tzw. potrzebach kadrowych. Chodzi bowiem o to, że cudzoziemiec może zostać zatrudniony tylko wtedy, gdy żaden z bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy nie spełnia wymagań pracodawcy.
Zezwolenie na pracę wydawane jest wyłącznie na wniosek pracodawcy. Przedsiębiorca musi więc złożyć stosowne dokumenty w odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim. Jednocześnie należy pamiętać o uiszczeniu opłaty za wydanie zezwolenia na pracę (to kwota rzędu 100 lub 200 zł w zależności od typu pracy).
Czas oczekiwania na zezwolenie na pracę (lub ewentualna odmowa jego wystawienia) wynosi ok. 30 dni. Jeżeli sprawy są dość skomplikowane, termin może przedłużyć się do maksymalnie 2 miesięcy.

2. Niezbędne wymagane kwalifikacje

Podstawą do zatrudnienia cudzoziemców jako kierowców są także posiadane przez nich kwalifikacje.
Obywatele krajów nienależących do Wspólnoty Europejskiej powinni posiadać ważne prawo jazdy kat C1,C1E,C,CE. (z kodem 95 albo kartę kwalifikacji kierowcy z kodem 95 wydane w państwie UE.) – najlepiej takie, które dopuszcza do przewozów międzynarodowych.
Koniecznością jest też przedłożenie uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego po kursie kwalifikacyjnym lub szkoleniu okresowym oraz innych zaświadczeń dokumentujących możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku (np. badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca zawodowy). Zgodnie z art. 39 a ustawy o transporcie drogowym oraz innymi przepisami.

3. Świadectwo kierowcy to konieczność

O ile w przypadku zatrudniania obywateli krajów będących częścią Unii Europejskiej zezwolenie na pracę i poświadczenie kwalifikacji to właściwie jedyne niezbędne dokumenty, cudzoziemcy spoza Wspólnoty powinni uzyskać dodatkowo świadectwo kierowcy.
Świadectwo kierowcy jest dokumentem, który poświadcza legalne zatrudnienie obcokrajowca zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizowania przewozu drogowego na terenie krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. Należy pamiętać, że przy zmianie pracodawcy musi nastąpić wymiana świadectwa kierowcy. Obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji reguluje art. 32a Ustawy z dn. 6 września 2001 o transporcie drogowym  odnośnie przewozów międzynarodowych..
Warto mieć świadomość ,że świadectwo kierowcy wydawane jest na podstawie zgłoszenia pracodawcy. Stosowne dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego. Do wypełnionego wniosku trzeba dołączyć:
– Kopię licencji wspólnotowej (międzynarodowej).
– Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
– Kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP np.:
– karta pobytu na terytorium RP
– karta Polaka
– zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium RP.
– Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu.
– Kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy).
– Kserokopię prawa jazdy (awers i rewers).
– Oświadczenia.

Gdy dokumenty przejdą weryfikację poprawnie (wniosek nie będzie zawierał błędów, a wszystkie załączniki zostaną dostarczone), wówczas pracodawca uzyska świadectwo kierowcy.
Szczegółowe informacje odnośnie do świadectwa kierowcy na stronie: http://solaris.botm.gov.pl/

Zatrudnienie obcokrajowców z Rosji, Ukrainy lub Białorusi

Uproszczona procedura obowiązuje zatrudniania cudzoziemców pochodzących z Rosji, Ukrainy czy Białorusi. W przypadku zatrudniania obcokrajowców na okres maksymalnie sześciu miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy wymagane jest tylko złożenie oświadczenia w urzędzie pracy o zamiarze zatrudnienia obywatela innego kraju.

Chcesz wiedzieć więcej, napisz pytanie w komentarzach.
Subscribe
Powiadom o
guest
12 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
filinowicz.pl
filinowicz.pl
7 lat temu

Świadectwo kierowcy wymagane jest tylko w transporcie międzynarodowym (Art. 32 a UTD). Jeśli kierowca np z Białorusi będzie jeździł w krajowce – nie potrzeba tego dokumentu.

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Dobrze, to wtedy takie pytanie, jeżeli jestem obywatelem Ukrainy, ale mam polskie prawo jazdy, oraz kartę tachografu, mieszkam na karcie pobytu stałego, czy muszę mieć świadectwo kierowcy?

Katarzyna
Katarzyna
6 lat temu

Witam, rozumiem, że obowiązek posiadania prawa jazdy z kodem 95 jest wymagany dla kierowców z Ukrainy z prawem jazdy kat. C+E, C ale czy także z kat. B? Czy jest jakaś różnica w procedurze zatrudnienia kierowców z kat. B w transporcie międzynarodowym?

Ada
Ada
6 lat temu

Witam,
przyszedł ostatnio do mnie kursant, który posiada kat C od 2011 r i na Białorusi odbył kwalifikację i teraz pytanie, czy będzie on musiał ponownie u Nas w kraju przejść kwalifikację czy wystarczy tylko krótkie szkolenie okresowe? Wiem, że przed 10.09.2009r jest szkolenie okresowe , a powyżej robi się kwalifikację 🙂 Dziękuję z góry za odpowiedź na moją niepewność. Pozdrawiam serdecznie

Jolanta
Jolanta
2 lat temu

Witam, kierowca z Białorusi ma kat. C z 2013 roku i kwalifikację z 2020 roku z Litwy, czy mogę go przyjąć teraz na szkolenie okresowe, będzie pracował w Polsce

Piotr - ABC Szkolenia
Reply to  Jolanta

Pani Jolanto,
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że według Art. 39f Ust. 1 Pkt 1 Ustawy o transporcie drogowym, dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień może być prawo jazdy z aktualnym wpisem kodu 95 wydane w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub karta kwalifikacji. Jeżeli kierowca posiada któryś z wyżej wymienionych dokumentów to nie ma przeciwwskazań, aby przyjąć kierowcę na szkolenie okresowe.

Turan
Turan
7 miesięcy temu

Dzień dobry, akurat mamy inny problem ponieważ jesteśmy firmą Polską ale zatrudniliśmy kierowców z Turcji. Dogadać się dogadujemy się bez problemu przez translatora a Panowie robią aktualnie kurs Kod95 -kurs może być w obecności tłumacza tym nie ma problemu i właśnie tak robimy ale problem jest taki że egzamin jest tylko w językach jakich oni nie znają na takim dobrym poziomie żeby zdać… A jakie jest rozwiązania w tej kwestii ? Czy są egzaminy gdziekolwiek w RP dla takich kierowców ? W Polsce nie pracują kierowcy tylko z Ukrainy i Białorusi…

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (7 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024