Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Uprawnienia kierowców zawodowych > Jakie dokumenty potwierdzają uprawnienia kierowcy zawodowego?

Jakie dokumenty potwierdzają uprawnienia kierowcy zawodowego?

Kierowca zawodowy to odpowiedzialna praca, z podjęciem której wiąże się konieczność  udokumentowania posiadanej przez kierowcę wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych. W jaki sposób kierowca zawodowy wykazuje wspomniane przygotowanie do wykonywania swojego zawodu? W tym artykule postaramy się przybliżyć kwestie związane z uprawnieniami kierowcy zawodowego.

kursy i badania dla kierowców - gif

Prawo jazdy to nie wszystko

Podstawowym dokumentem potwierdzającym zdolność danej osoby do prowadzenia pojazdu jest ważne prawo jazdy. Jednak w przypadku kierowców ciężarówek oraz autobusów na tym się nie skończy. Zgodnie z przepisami, jeżeli będą oni chcieli podjąć pracę polegającą na przewozie rzeczy lub osób, to niezbędne może okazać się przejście specjalnego szkolenia zawodowego, czyli kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Ponadto prawo wymaga od takich osób okresowych badań lekarskich i psychologicznych.

Obecnie, aby pracować na stanowisku kierowcy zawodowego należy:

Oraz w zależności od specyfiki danej pracy:

Ewentualne zwolnienia z obowiązku przechodzenia szkoleń zawodowych wskazane są w art. 39a ust. 3 Ustawy o transporcie drogowym. Dotyczą one przede wszystkim osób wykonujących przewozy wyłącznie prywatnie, różnego rodzaju służb oraz transportu specjalistycznego.

Szkolenie zawodowe kierowcy

To jakiego rodzaju szkolenie ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub kat. D:

  • Kurs kwalifikacyjny powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku,
  • Szkolenie okresowe powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ przed 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o odnowienie uprawnień.

Po kursie następuje wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, które odbywa się poprzez aktualizację informacji w profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

Ukończenie kursu zawodowego w odpowiedniej formie to jednak nie wszystko. Zdobyte uprawnienia należy we właściwy sposób udokumentować. Prawo przewiduje w tej kwestii dwie możliwości:

1) wpis kodu 95 do prawa jazdy,

2) wpis kodu 95 w karcie kwalifikacji kierowcy.

Uprawnienia kierowców - kat. C, CE, kod 95, ADR, nalewaki - gif

Kod 95 w prawie jazdy

Wpis kodu 95 do kolumny 12 prawa jazdy dedykowany jest wszystkim osobom, które posiadają krajowe prawo jazdy lub zamierzają wymienić swój dokument na polskie prawo jazdy. Wpisu dokonuje się w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania na wniosek zainteresowanego po przedłożeniu zaktualizowanego profilu kierowcy zawodowego. Profil kierowcy zawodowego zawiera informacje o odbytym kursie zawodowym oraz wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych.

Wpis kodu 95 do prawa jazdy następuje poprzez wymianę dokumentu, dlatego należy liczyć się opłatą w wysokości 100 zł i opłatą ewidencyjną 0,50 zł.

Kod 95 w karcie kwalifikacji kierowcy

Karta kwalifikacji kierowcy to dokument potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do wykonywania swojego zawodu w zakresie kat. C, kat. C+E lub kat. D jeżeli nie ma możliwości umieszczenia takiej informacji w krajowym prawie jazdy.

Proces ubiegania się o kartę kwalifikacji kierowcy należy rozpocząć jeszcze przed przystąpieniem do kursu kwalifikacyjnego lub do szkolenia okresowego. Jeżeli kierowca zamierza odnawiać ważność kodu 95 lub ubiegać się o takie uprawnienia po raz pierwszy, proces ten przebiega równolegle do wnioskowania o wygenerowanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ).

Ubiegając się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy powinniśmy liczyć się z opłatą w wysokości 150 zł oraz opłatą ewidencyjną 0,50 zł.

Kara za brak wymaganego wpisu

Należy pamiętać, że samo przejście odpowiedniego szkolenia zawodowego, posiadanie aktualnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz ważnego prawa jazdy może nie uchronić nas od mandatu. Potwierdzeniem posiadanych uprawnień jest dopiero kod 95 w prawie jazdy lub karcie kwalifikacji kierowcy. Za jego brak Ustawa przewiduje mandat w wysokości 150 zł dla kierowcy. Wiąże się to również z postępowaniem administracyjnym, czyli niepotrzebną stratą, tak cennego w tym zawodzie, czasu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,8/5 - (5 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024