Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą?

Definicja działalności gospodarczej

Na początku zapoznajmy się z definicjami działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym. Wiele aktów prawnych podaje wprost definicje działalności gospodarczej, a niektóre dodatkowo określają formy aktywności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za działalność gospodarczą uznaje się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 5a pkt. 6) pojęcie działalności gospodarczej określa jako działalność zarobkową: 

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. 

Ustawa o podatku od towarów i usług w bardzo podobny sposób podaje definicje działalności gospodarczej. Przywołując artykuł 15 ust. 2 czytamy, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Najnowszą definicje odnajdujemy w art. 3 Ustawy Prawo przedsiębiorców, gdzie działalność gospodarcza określona jest jako zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Powyższą definicje możemy podzielić na elementy, które charakteryzują działalność:

 • Działalność ma być zorganizowana, co oznacza że wykorzystywane składniki materialne i niematerialne stanowiące całość pozwalają na uczestniczenie w obrocie gospodarczym,
 • O charakterze zarobkowym, co oznacza, że od samego początku jej istnienia jest nastawiona na zysk,
 • Działalność wykonywana we własnym imieniu oznacza osobiste prowadzenie spraw przedsiębiorstwa,
 • Działalność wykonywana w sposób ciągły przez co rozumiemy, że podejmowane są czynności regularnie, czasem w sposób powtarzający się.

Najbardziej popularną i najprostszą formą działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Wymogiem założenia takiej działalności jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy tego rodzaju działalności nie jest wymagany kapitał początkowy.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna, rejestracja oraz likwidacja odbywa się w bardzo łatwy sposób. 

Założenie działalności gospodarczej

Jeżeli podjąłeś już decyzję, że chcesz pracować na własny rachunek i jesteś pewny, że chcesz założyć działalność gospodarczą to zapraszam do zapoznania się z informacjami, dzięki którym będziesz wiedział jakie formalności są przed Tobą. Zanim przejdziesz do zarejestrowania firmy w urzędzie to powinieneś ustalić czym będzie zajmowała się Twoja firma. Przy rejestracji firmy będzie trzeba określić, jakiego rodzaju działalność będziesz prowadził. Żeby etap określenia rodzaju działalności przebiegł sprawniej można skorzystać z istniejącej klasyfikacji działalności (PKD). Każda podklasa w ramach klasyfikacji ma swoje wyjaśnienie wskazujące jaka działalność mieści się w jego zakresie. Pamiętać należy, że w formularzu CEIDG trzeba będzie wybrać rodzaj działalności (możesz zaznaczyć kilka, ponieważ nie ma ograniczeń ilościowych). W formularzu CEIDG trzeba będzie określić też przeważający rodzaj działalności. 

Wpis do CEIDG

W zasadzie założenie działalności należy rozpocząć od wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może zacząć pracować. Rejestracji do CEIDG można dokonać poprzez wypełnienie wniosku w formie online i podpisanie formularza podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Jeżeli takiego podpisu nie posiadamy, a profilu zaufanego nie mamy wyrobionego – można wniosek ten wydrukować, ręcznie podpisać – wysłać lub zanieść do Urzędu Gminy. Na wniosku należy umieścić wszystkie informacje zaczynając od określenia rodzaju wniosku jako Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy. Następnie uzupełnić wszystkie dane wnioskodawcy (przedsiębiorcy), a na końcu złożyć oświadczenie potwierdzając, że przedsiębiorca jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – oświadczenie to jest konieczne do przyjęcia wniosku. Niżej uzupełniamy dane dotyczące samego przedsiębiorstwa określając jego nazwę, ilość pracowników oraz wspomniany wyżej PKD. We wniosku możemy zaznaczyć, że chcemy razem z formularzem CEIDG wypełnić jeden z ZUS-owskich druków, należy tylko wybrać odpowiednią deklarację. 

Ważną informację stanowi fakt, że rejestracja w ewidencji działalności jest bezpłatna. 

Zgłoszenie do ZUS

Następnym etapem jest zgłoszenie się do odpowiednich ubezpieczeń. Należy zgłosić się do ZUS-u w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zgłasza jakie składki będzie odprowadzał za siebie. Należy wziąć pod uwagę, czy wykonywana działalność będzie jedynym źródłem dochodów.
Jeżeli przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników w swojej firmie to musi pamiętać, że każdą zawartą umowę trzeba zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy.
Zgłoszenie płatników składek realizujemy na druku ZUA uzupełniając tam Regon przedsiębiorstwa, numer rachunku bankowego firmy, numer NIP, dane personalne, numer i seria dokumentów tożsamości osoby zgłaszanej.

Rejestracja jako podatnik VAT

O rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązani jesteśmy powiadomić jeszcze właściwy Urząd Skarbowy. Przechodzimy zatem do rejestracji dla celów podatkowych. 

Osoby fizyczne, które decydują się na założenie firmy muszą dokonać wyboru formy opodatkowania, jest to kluczowa decyzja z punktu widzenia późniejszych rozliczeń. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu opodatkowania – wybór ten zależny jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz od wysokości przewidywanych przychodów i kosztów. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego z wyborem formy opodatkowania dokonuje się w oparciu o wniosek CEIDG-1. Mamy do wyboru:

 • opodatkowanie dochodu – podatek płacony od uzyskanego dochodu, jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych. W tym przypadku dochody z prowadzenia działalności kumulujesz ze swoimi dochodami osiągniętymi we własnym zakresie – wyliczasz należny podatek korzystając ze wszystkich przysługujących ulg,
 • podatek liniowy – dochody osiągnięte w ramach prowadzenia działalności są odseparowane
  od innych dochodów, nie kumulują się one z innymi dochodami jak w poprzednim przypadku,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płacony od przychodów w formie ryczałtu,
 • karta podatkowa – kwota ryczałtowa ustalana przez właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

Formę opodatkowania reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Z obowiązku opodatkowania zwolnione są firmy, których roczne przychody nie są większe niż 150.000 obrotu netto (wyjątkami są na przykład firmy, które świadczą usługi doradztwa). Każdy przedsiębiorca, którego obejmuje zwolnienie może zgłosić chęć płacenia tego podatku. Ustawa ta określa również szereg czynności, których wykonywanie jest zwolnione z podatku VAT, jest też katalog towarów i usług, dla których stawka podatku jest obniżona (art. 43 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).   

Pozostałe informacje

Jednym z ostatnich kroków, który koniecznie trzeba podjąć po założeniu działalności gospodarczej będzie decyzja, kto zajmie się księgowością w firmie. Mamy trzy możliwości:

 • księgowość internetowa – polega to na tym, że księgowy wykupuje program internetowy – w programie tym księgujemy dokumenty i wyliczamy podatki, jakie musimy zapłacić. W przypadku księgowości internetowej mamy pewność, że dokumenty zostaną poprawnie zaksięgowane.
 • program do księgowości – polega na tym, że wykupujemy dostęp do internetowego systemu księgowego i sami wprowadzamy nasze przychody i wydatki. System wylicza nam wysokość podatków do zapłaty. Jest to najtańsza opcja natomiast trzeba znać zasady księgowości.
 • księgowy w biurze – najbezpieczniejszą formą jest zdecydowanie się na współpracę z biurem księgowym. Księgowy wysyła za nas wszystkie wymagane deklaracje do Urzędu Skarbowego, więc naszą rolą jest tylko dostarczenie księgowemu dokumentów.

Jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego konieczne będzie jeszcze posiadanie licencji na przewóz rzeczy lub osób. Licencja wydawana jest na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Najważniejszym elementem wymaganym do uzyskania licencji jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Dodatkowymi elementami, które należy wykazać podczas procedury ubiegania się o licencje to: zdolności finansowe, dobra reputacja, siedziba firmy oraz baza eksploatacyjna. Zapraszamy Cię do Ośrodka ABC Szkolenia, u nas wszystkie informacje otrzymasz na miejscu. Zapiszesz się na kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych i skorzystasz z naszego doradztwa w zakresie uzyskania licencji wspólnotowej. Zapraszamy!

Autor: Karolina Laskowska

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Organizacja licencji transportowych

Chcesz uzyskać licencję transportową? Jesteś w dobrym miejscu, pomożemy Ci w tym! Od lat zajmujemy się pomocą w przygotowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej...

Licencja transportowa – doradztwo

Pomoc w uzyskaniu licencji oraz innych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej Chcesz założyć firmę transportową i potrzebujesz pomocy w pokonaniu urzędowych...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (15 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024