Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Certyfikat Kompetencji Zawodowych > ✅ Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych – informacje praktyczne

✅ Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych – informacje praktyczne

Egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych – informacje praktyczne

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, czyli popularnej licencji transportowej. Organem odpowiedzialnym za wydawanie takich certyfikatów jest Instytut Transportu Samochodowego. To tam przyjdzie Ci zdawać egzamin państwowy. Jak on wygląda? Z jakich części się składa? Czy istnieje możliwość wniesienia na egzamin „pomocy naukowych”? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Oferta kursów na certyfikat kompetencji zawodowych - gif

Zgłoszenie na egzamin do Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Pierwszym krokiem do zgłoszenia się na egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i złożenie go w wyznaczonym czasie do Instytutu Transportu Samochodowego (wniosek można również wysłać drogą pocztową). Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłat za egzamin (500 zł) oraz za wydanie dokumentu (300 zł). We wniosku trzeba wskazać interesujący nas zakres: transport rzeczy lub transport osób. 

Terminy egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych

Daty egzaminów, wzory dokumentów oraz graniczne terminy dostarczenia wniosków są publikowane i na bieżąco aktualizowane na stronie Instytutu. Najczęściej testy odbywają się w Warszawie przy ul. Żurawiej 47, jednak istnieje możliwość wyboru innego miasta jak Kraków, Kielce, Poznań czy chociażby Nowy Sącz. Na stronie znajdziemy wyłącznie wyznaczone dni. Konkretna godzina rozpoczęcia zostanie nam podana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najczęściej wyznaczane są 3 różne godziny rozpoczęcia: poranna (np. 7:00 lub 8:00), w okolicach południa (12/13) oraz popołudniowa (16/17).

Zakwalifikowanie na wybrany termin egzaminu potwierdzane jest wspomnianą już wiadomość e-mail. Taką informację można również uzyskać na stronie ITS (oferta > certyfikacja > certyfikacja przewoźników drogowych > sprawdź termin egzaminu).

Miejsce egzaminu Adres egzaminu Termin egzaminu Termin skladania wniosków
Katowice BIURO CENTRUM - Sala Konferencyjna - wysoki parter
Mickiewicza 29
2024-05-18 brak wolnych miejsc
Poznań Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
H. Wieniawskiego 17/19
2024-05-25 2024-05-11
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-05-25 brak wolnych miejsc
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-05-26 2024-05-12
Rzeszów Hotel Rzeszów
Al. J. Piłsudskiego 44
2024-06-08 2024-05-25
Bydgoszcz PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia "HOMER" im. Józefa Buczkowskiego
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
2024-06-15 2024-06-01
Katowice BIURO CENTRUM - Sala Konferencyjna - wysoki parter
Mickiewicza 29
2024-06-15 2024-06-01
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-06-15 2024-06-01
Szczecin Hotel Novotel Sala Konferencyjna AMBER
3 Maja 31
2024-06-22 2024-06-08
Wrocław Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego - Centrum Konferencyjne
Łagiewnicka 12
2024-06-22 2024-06-08
Kielce Hotel Tęczowy Młyn
Zakładowa 4
2024-06-29 2024-06-15
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-06-29 2024-06-15
Gdańsk Focus Hotel Premium Gdańsk
Nad Stawem 5
2024-07-06 2024-06-22
Kraków Centrum Konferencyjno - Hotelowe
Wybickiego 3 b
2024-07-13 2024-06-29
Łódź M Hotel
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111
2024-07-13 2024-06-29
Poznań Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
H. Wieniawskiego 17/19
2024-07-20 2024-07-06
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-07-20 2024-07-06
Katowice BIURO CENTRUM - Sala Konferencyjna - wysoki parter
Mickiewicza 29
2024-07-27 2024-07-13
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-08-03 2024-07-20
Wrocław Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego - Centrum Konferencyjne
Łagiewnicka 12
2024-08-03 2024-07-20
Bydgoszcz PZN Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia "HOMER" im. Józefa Buczkowskiego
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
2024-08-10 2024-07-27
Tęgoborze pow. nowosądecki Hotel Litwiński
św. Krzysztofa 5
2024-08-10 2024-07-27
Katowice BIURO CENTRUM - Sala Konferencyjna - wysoki parter
Mickiewicza 29
2024-08-24 2024-08-10
Warszawa Dom Spółdzielczości Pracy
Żurawia 47
2024-08-24 2024-08-10

Część testowa egzaminu państwowego przeprowadzanego w ITS

Egzamin państwowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to test wielokrotnego wyboru zawierający 64 pytania z 4 odpowiedziami. Są one pogrupowane, zgodnie z zakresem wymaganej wiedzy, w 8 działów tematycznych:

  • Prawo cywilne
  • Prawo handlowe
  • Prawo socjalne
  • Prawo podatkowe
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Dostęp do rynku
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  • Bezpieczeństwo drogowe

Jak łatwo policzyć, z każdego działu dostaniemy dokładnie po 8 pytań. Za każde pytanie możemy otrzymać 0 lub 1 punkt, przy czym punkt zostanie nam przyznany jedynie wówczas, gdy wskażemy wszystkie poprawne odpowiedzi. Czasem może się okazać, że wyłącznie jedna odpowiedź jest poprawna, czasem dwie a niekiedy trzy. Na pewno nie pojawi się sytuacja, w której nie ma poprawnych odpowiedzi albo w których mamy 4 poprawne odpowiedzi.

Odpowiedzi na teście udziela się na osobnej karcie odpowiedzi wstawiając znak X w odpowiednim polu.

Kurs CKZ 2024 - ABC Szkolenia

Cześć problemowa egzaminu na certyfikat kompetencji

Po zakończeniu części pierwszej i oddaniu rozwiązanego testu komisji egzaminacyjnej, przystępujemy do drugiej części, czyli dwóch zadań praktycznych. Jedno zadanie dotyczy aspektów obliczania wynagrodzenia pracowników lub też sporządzania bilansu przedsiębiorstwa. Drugie zawsze porusza kwestie harmonogramowania czasu pracy kierowcy zawodowego. Za część praktyczną możemy otrzymać maksymalnie 64 punkty w zależności od stopnia poprawności wykonanych obliczeń oraz przedstawionego toku rozumowania.

Warunki zaliczenia egzaminu

Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym, gdy uzyskamy minimum 50% punktów z każdej części (min. 32 punkty za test oraz min. 32 punkty za zadania) oraz łącznie uzyskamy min. 60% wszystkich możliwych punktów. To znaczy – jeżeli z testu otrzymamy 50% punktów to z zadań musimy uzyskać minimum 70% punktów.

Co należy mieć przy sobie?

Przydatnymi przedmiotami, które możemy posiadać w trakcie pisania są bez wątpienia: długopis (co najmniej 2 – czarne lub niebieskie), kalkulator oraz linijka. Zaznaczmy od razu, że używanie telefonu komórkowego jest niedozwolone, nawet gdy chcemy wykorzystać go wyłącznie do obliczeń. Podobnie sprawa ma się ze wszelkimi „pomocami naukowymi” i podpowiedziami. Restrykcyjność kontroli tych zakazów zależy oczywiście w dużym stopniu od członków danej komisji.

Przebieg egzaminu – przed wejściem na salę

Na egzamin należy zgłosić się przynajmniej z 15 minutowym wyprzedzeniem. Warto ubrać się schludnie i jednocześnie wygodnie. Obowiązkowo musimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty lub paszport, a w przypadku obcokrajowca wymagana jest również karta pobytu. Dokument tożsamości może być okazany w aplikacji mObywatel. Członkowie komisji egzaminacyjnej mają prawo do weryfikacji naszej tożsamości w każdym momencie egzaminu.

Przebieg egzaminu – po wejściu na salę

Nad właściwym przebiegiem egzaminu czuwa 3- osobowa komisja. Nasza tożsamość jest potwierdzana z reguły po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej lub zaraz po wejściu. Następnie zgodnie z przewidzianym harmonogramem otrzymujemy do rozwiązania pierwszą część, czyli test w formie papierowej. Na jego wypełnienie mamy 2 godziny od momentu otrzymania zestawu.

Przebieg egzaminu – część testowa

Nie spieszmy się – dokładnie przeczytajmy pytania i jednoznacznie wskażmy odpowiedzi stawiając X w odpowiednich polach na karcie odpowiedzi. Oddanie wypełnionego testu wraz z kartą odpowiedzi komisji egzaminacyjnej jest równoznaczne z możliwością przystąpienia do drugiej części, czyli zadań praktycznych. Przysługuje nam w tym momencie przerwa – maksymalnie 15 minutowa. Nie musimy z niej jednak korzystać i możemy niezwłocznie przejść do rozwiązywania. Nie wpływa to w żaden sposób na czas, który dostajemy na drugą część egzaminu– tak czy inaczej mamy ponownie równe 2 godziny.

Przebieg egzaminu – część zadaniowa

Po oddaniu części testowej otrzymamy następną część egzaminu zawierającą dwa zadania problemowe. Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna jednak warto zacząć od tego, z którego czujemy się pewniej – maksymalizuje to nasze szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku. Po ukończeniu części problemowej pozostaje nam oddać egzamin i czekać z niecierpliwością na wyniki.

Kurs CKZ online - gif

Wyniki egzaminu

Egzamin jest sprawdzany w przeciągu 14 dni. O wynikach dowiadujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korzystając z zakładki „Wyniki egzaminu” na stronie ITS. Wystarczy, że podamy tam numer naszego wniosku (znajdziemy go w wiadomości z godziną egzaminu) oraz PESEL. Po uzyskaniu wyniku, na wskazany we wniosku adres, otrzymamy (w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego) Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Złożenie ewentualnego odwołania od wyniku powinno nastąpić w ciągu 90 dni, licząc od daty egzaminu. Oprócz opisu niezgodności lub przedmiotu odwołania, odwołanie musi zawierać dane osoby zgłaszającej, w tym numer PESEL. Do ITS można je złożyć pisemnie lub elektronicznie drogą mailową lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Po otrzymaniu wyniku można również obejrzeć swoją pracę w ciągu 14 dni.

Co jeśli nie przystąpię do egzaminu lub nie zdam?

Dopuszcza się dwukrotną nieobecność na egzaminie bez względu na przyczyny takiej absencji. Wówczas opłata za egzamin i wydanie certyfikatu (800 zł) przechodzi na następny, wskazany przez nas termin. W celu zgłoszenia się na kolejny termin egzaminu, niezależnie czy z powodu nieobecności, czy też niepowodzenia, wystarczy złożyć do ITS wniosek o egzamin poprawkowy. W przypadku egzaminu poprawkowego do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty za poprawkę (500 zł).

Przydatne dokumenty:

Kurs CKZ stacjonarny - gif
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej głosowano
Inline Feedbacks
View all comments
Daniel
Daniel
2 lat temu

Witam. Chciałbym zdawać egzamin na transport rzeczy i transport osób. Jak to wyglada łącza się te egzaminy w jeden test ?

warto sprawdzićPowiązane usługi

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który planuje założenie działalności gospodarczej w zakresie...

Certyfikat kompetencji zawodowych online

Certyfikat kompetencji zawodowych online – live z trenerami Szkolenie CKZ online prowadzone jest na żywo przy użyciu aplikacji umożliwiających realizację wideokonferencji bez...

Organizacja licencji transportowych

Chcesz uzyskać licencję transportową? Jesteś w dobrym miejscu, pomożemy Ci w tym! Od lat zajmujemy się pomocą w przygotowaniu stosownej dokumentacji niezbędnej...

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

4,7/5 - (15 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024