ABC Szkolenia > Blog Transportowy > BHP > Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Dodano: wtorek, 29 Listopad 2016 o godzinie 13:56

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp?

Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz potrzebne umiejętności, a także zaznajomić się z przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników, w tym także kierowców, jest przestrzeganie przepisów bhp. W tym celu organizowane są obligatoryjne szkolenia BHP (wstępne i okresowe) które odbywają się w godzinach pracy i zakończone są egzaminem sprawdzającym. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca i to na niego właśnie Kodeks Pracy nakłada obowiązek zapewnienia na swój koszt odpowiednich szkoleń w tym zakresie.

Dzięki takiemu szkoleniu pracownicy są zaznajomieni z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Poznają także przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności. Ponadto nabywają umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Jak często należy brać udział w szkoleniu bhp?

Pracownik musi przejść szkolenie wstępne przeprowadzane w formie instruktażu przed przystąpieniem do pracy. Dowodem odbycia tego szkolenia jest dokument zwany „Kartą szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, na którym pracownik poświadcza poprzez podpis odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Kolejne obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp jakie czeka kierowcę to szkolenie okresowe które odbędzie się do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Ma ono na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powtarzane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy.
Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
Natomiast instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

A zatem pracodawca który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może przeprowadzić szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionego pracownika.

Szkolenie okresowe może przeprowadzić wykłądowca lub instruktor posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie bhp dla kierowcy zawodowego?

Szkolenie wstępne:
Instruktaż ogólny – minimum 3 godziny* Instruktaż stanowiskowy – minimum 8 godzin*

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych– minimum 8 godzin* *(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Podsumowując, każdy kierowca zawodowy musi posiadać zaświaczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego bhp. Ponadto do roku czasu od momentu zatrudnienia jest zobowiązany ukończyć pierwsze szkolenie okresowe w zakresie BHP i cyklicznie je powtarzać.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Kodeks Pracy

Autor: Angelika Wójtowicz

Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta (PKK) i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda...

Dowiedz się więcej

KOD 95

Co oznacza kod 95? Kierowcy przygotowujący się do kariery zawodowej i starający się o wymagane z nim kwalifikacje często spotykają się z...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Jak zostać kierowcą zawodowym? Posiadanie uprawnień do bycia kierowcą zawodowym daje szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu firmach, zajmujących się m.in. logistyką...

Dowiedz się więcej

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej. Co to jest?

Co to jest świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowcy? Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po ukończeniu kursu kwalifikującego bądź szkolenia okresowego dla...

Dowiedz się więcej
Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych. Co to jest?

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego? Posiadanie firmy transportowej bądź spedycyjnej to ogromna odpowiedzialność. Jednak rozpoczęcie działalności w tym...

Dowiedz się więcej

Dokument przewozowy ADR

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy w transporcie ADR? Kiedy podczas przewozu należy posiadać dokument przewozowy zgodny z Umową ADR? Jak powinien być...

Dowiedz się więcej

Warto doszkalać kierowców zawodowych!

Dlaczego warto doszkalać kierowców zawodowych? Zawodowe prowadzenie pojazdów do przewozu osób oraz rzeczy jest o wiele bardziej wymagającym zajęciem niż prywatna jazda...

Dowiedz się więcej

Dla kogo szkolenia ADR?

Dla kogo szkolenia ADR? Jesteś przedsiębiorcą zaangażowanym w przewóz materiałów niebezpiecznych? Zatrudniasz pracowników, którzy mają styczność z materiałami niebezpiecznymi podczas swoich codziennych...

Dowiedz się więcej

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym

Świadectwo kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark