Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > BHP > Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp?

Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz potrzebne umiejętności, a także zaznajomić się z przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników, w tym także kierowców, jest przestrzeganie przepisów bhp. W tym celu organizowane są obligatoryjne szkolenia BHP (wstępne i okresowe) które odbywają się w godzinach pracy i zakończone są egzaminem sprawdzającym. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca i to na niego właśnie Kodeks Pracy nakłada obowiązek zapewnienia na swój koszt odpowiednich szkoleń w tym zakresie.

Dzięki takiemu szkoleniu pracownicy są zaznajomieni z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Poznają także przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności. Ponadto nabywają umiejętności do wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Jak często należy brać udział w szkoleniu bhp?

Pracownik musi przejść szkolenie wstępne przeprowadzane w formie instruktażu przed przystąpieniem do pracy. Dowodem odbycia tego szkolenia jest dokument zwany „Kartą szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, na którym pracownik poświadcza poprzez podpis odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Kolejne obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp jakie czeka kierowcę to szkolenie okresowe które odbędzie się do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Ma ono na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powtarzane są cyklicznie nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy.
Instruktaż ogólny może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
Natomiast instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

A zatem pracodawca który posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może przeprowadzić szkolenie wstępne dla nowo zatrudnionego pracownika.

Szkolenie okresowe może przeprowadzić wykłądowca lub instruktor posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie bhp dla kierowcy zawodowego?

Szkolenie wstępne:
Instruktaż ogólny – minimum 3 godziny* Instruktaż stanowiskowy – minimum 8 godzin*

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych– minimum 8 godzin* *(w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

Podsumowując, każdy kierowca zawodowy musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego bhp. Ponadto do roku czasu od momentu zatrudnienia jest zobowiązany ukończyć pierwsze szkolenie okresowe w zakresie BHP i cyklicznie je powtarzać.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Kodeks Pracy

Autor: Angelika Wójtowicz

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Rate this post

Copyright © ABC Szkolenia | 2024