Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Bez kategorii > Aktualizacja danych o liczbie zatrudnionych kierowców

Aktualizacja danych o liczbie zatrudnionych kierowców

Uwaga przewoźnicy! Kolejne zmiany i kolejne obowiązki dla przedsiębiorców!

Dopiero co pisaliśmy o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia o dostosowaniu swojej bazy eksploatacyjnej do nowej definicji (link do artykułu na ten temat), a już na horyzoncie pojawia się kolejny wymóg informacyjny, narzucony na osoby prowadzące działalność. Tym razem jednak, mowa o obowiązku, do którego warto szybko się przyzwyczaić i wpisać na stałe do swojego kalendarza, gdyż będzie się on powtarzał co roku. Czym tym razem zaskoczył Ustawodawca? Wyjaśnienie w dalszej części artykułu.

Nowy obowiązek informacyjny

Jak to zazwyczaj bywa, nowa powinność narzucona na przedsiębiorców w branży transportu drogowego, wynika ze zmiany Ustawy o transporcie drogowym, a konkretnie – dodania ustępu 8 w art. 7a:

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Po pierwsze – kiedy?

To co zapisano w przytoczonym artykule należy dobrze wyjaśnić. W pierwszej kolejności warto skupić się na dacie – nowe oświadczenie należy składać do odpowiedniego organu do końca marca każdego roku. Oświadczenie zawsze dotyczyć będzie roku ubiegłego.

W ten sposób, do 31 marca 2023 r. należy złożyć informację dotyczącą zatrudnienia w 2022 roku, zaś o stanie zatrudnienia z 2023 roku będzie trzeba poinformować organ najpóźniej do 31 marca 2024 r. I tak dalej, i tak dalej…

Po drugie – kto musi złożyć takie oświadczenie?

Najprościej mówiąc – wszyscy przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Takie zezwolenie musi uzyskać każda firma, która chce świadczyć usługi zarobkowego transportu drogowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (lub 2,5 tony w transporcie międzynarodowym) oraz pojazdami konstrukcyjnie przystosowanymi do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. Zobligowana do złożenia nowego oświadczenia jest zatem każda z tych firm i nie ma tu znaczenia, czy świadczy ona na co dzień usługi w zakresie transportu krajowego czy międzynarodowego, jak również to, czy przewóz dotyczy osób czy rzeczy.

Ustawodawca nie zwalnia również nikogo z tej powinności ze względu na formę prowadzonej działalności. I tak wymóg dotyczy zarówno wszelkiego rodzaju spółek jak i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Po trzecie – kogo uwzględnić w oświadczeniu?

W przepisie mowa o tym, że w oświadczeniu należy wskazać:

1) liczbę zatrudnionych osób na dzień 31 grudnia ubiegłego roku (uwzględniając w tym kierowców),

2) średnią arytmetyczną liczby kierowców wykonujących zlecenia na rzecz danej firmy w zeszłym roku.

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w obydwu pozycjach należy wziąć pod uwagę osoby zatrudnione bez względu na formę. Można zatem przyjąć, że chodzi o wszystkie osoby faktycznie wykonujące pracę na rzecz danej firmy – pracowników na umowie o pracę, zleceniobiorców czy nawet osoby na własnej działalności (B2B). Co więcej, dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, uwzględnia on siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców.

Oświadczenie składa się oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Po czwarte – gdzie trzeba złożyć nowe oświadczenie?

Oświadczenie należy złożyć do organu, który jest dysponentem danych, czyli wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. W przypadku nie posiadania uprawnień do wykonywania transportu międzynarodowego sprawa jest prosta – informację składa się do Starostwa Powiatowego odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności. W odniesieniu do firm wykonujących również transport międzynarodowy na podstawie licencji wspólnotowej, wszystko zależy od tego, czy zezwolenie zostało wydane przez Starostwo czy przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (łącznie z licencją). Jeśli przez GITD – to będzie właściwy adresat oświadczenia.

Oświadczenie musi zostać złożone w oryginale, tj. dokument papierowy (operator pocztowy lub osobiście) lub podpisane podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP.

No i wreszcie – co jeśli nie złożę oświadczenia w terminie?

Jak to zwykle bywa – niedopilnowanie obowiązków Ustawowych może nieść ze sobą poważne skutki. W tym przypadku, należy spodziewać się podobnych konsekwencji, co w przypadku braku aktualizacji informacji na temat bazy eksploatacyjnej. Mowa o możliwym przeprowadzeniu weryfikacji przez organ wydający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w celu sprawdzenia spełniania  przez przedsiębiorcę warunków, dotyczących posiadanych uprawnień. Wynikiem tego może być wszczęcie postępowania w sprawie utraty licencji przez przewoźnika.

Oferujemy możliwość złożenia w imieniu firmy stosownych dokumentów oraz monitorowanie całego procesu. Dopilnujemy wszelkich formalności dzięki czemu działalność będzie mogła być kontynuowana bez przeszkód i co najważniejsze – bez zbędnych mandatów.

Link do naszej usługi: Aktualizacja danych o liczbie zatrudnionych kierowców – ABC SZKOLENIA (abc-szkolenia.com)

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod numerem 733 700 181 (numer bezpośrednio do działu merytorycznego ABC Szkolenia).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (1 vote)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024