Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > ADR klasa 7 – Informacje, Kursy, Egzamin

ADR klasa 7 – Informacje, Kursy, Egzamin

ADR klasa 7 – czym właściwie jest?

Umowa ADR określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jej głównym celem jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego z transportu materiałów stwarzających potencjalne zagrożenie dla środowiska. Zostały one na podstawie swoich właściwości podzielone na 13 osobnych klas, na skutek czego jasno określono zasady ich przewozu. Dzięki temu wiemy, jakie środki ostrożności powinny należy podjąć przy przewozie paliw a jakie przy przewozie gazów trujących.

Szeroko pojęta klasa 7 obejmuje materiały promieniotwórcze. Zgodnie z umową ADR przez to pojęcie rozumiemy każdy materiał zawierający izotopy promieniotwórcze, w którym zarówno stężenie promieniotwórcze, jak i aktywność całkowita przesyłki przekraczają wartości zawarte w umowie, gdzie wyodrębniono je dla każdego radioaktywnego pierwiastka osobno.

Osobliwe właściwości tych substancji mogą nieść za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje. Promieniotwórczość materiałów jest szeroko wykorzystywana w medycynie (m.in. w leczeniu chorób nowotworowych), badaniach naukowych czy przemyśle energetycznym. Z drugiej strony – działanie promieniowania może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, prowadząc nawet do chorób popromiennych. Z tego powodu towary zawierające materiały radioaktywne zostały objęte szczególną ochroną. W transporcie rozpoznać je możemy po naklejkach umieszczonych na przesyłkach zawierających towary niebezpieczne, na których znajduje się charakterystyczny dla substancji promieniotwórczych czarny trójlistek na żółtym tle.

Kurs ADR klasa 7 – dla kogo?

Materiały niebezpieczne wchodzące w skład klasy 7 stanowią zagrożenie dla otoczenia, przez co podjęte zostały kroki mające na celu ograniczenia ryzyka związanego z ich przewozem. Jednym z nich jest obowiązek ukończenia odpowiedniego szkolenia przez kierowcę wykonującego taki transport. Kurs specjalistyczny w zakresie materiałów i przedmiotów klasy 7 skierowany jest zatem dla prowadzących pojazdy przewożące towary niebezpieczne do niej sklasyfikowane. Jego ukończenie oraz zaliczenie egzaminu stanowi podstawę do wykonywania transportu materiałów klasy 7.

W celu przystąpienia do kursu specjalistycznego klasy 7 należy wcześniej ukończyć szkolenie podstawowe ADR, gdzie pozyskuje się fachową wiedzę oraz poznaje się m.in. ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych czy główne rodzaje zagrożeń płynących z ich transportu, i zdać egzamin w tym zakresie.  

Jak wygląda szkolenie specjalistyczne ADR klasy 7?

Kurs ADR przygotowujący kierowców do przewozu materiałów promieniotwórczych obejmuje 8 godzin zajęć lekcyjnych. Poruszane są zagadnienia dotyczące charakterystyki materiałów niebezpiecznych klasy 7 oraz zasad ich przewozu. W czasie szkolenia jego uczestnicy poznają także:

  • specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
  • założenia dotyczące pakowania, układania, przemieszczania przesyłek zawierających materiały promieniotwórcze i wymagania dotyczące ładowania razem,
  • instrukcje dotyczące zasad postepowania i środków bezpieczeństwa w sytuacji wypadku z materiałami promieniotwórczymi,

Przekazana wiedza obejmuje zarówno zagadnienia przygotowujące kursantów do egzaminu państwowego po szkoleniu jak i szereg informacji użytecznych podczas transportu materiałów klasy 7.

Egzamin ADR klasa 7 – jak wygląda?

Punktem kulminacyjnym całej procedury związanej ze szkoleniem jest egzamin państwowy organizowany w ośrodku po zakończonym kursie. Składa się on z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru związanych wyłącznie z przewozem materiałów klasy 7 i trwa 30 minut.  Dla uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu należy udzielić przynajmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku niepowodzenia kursant może przystąpić do egzaminu poprawkowego w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia szkolenia. Po zdaniu testu Urząd Marszałkowski przesyła kierowcy zaświadczenie ADR pod adres wcześniej przez niego wskazany w  terminie do 2 tygodni od dnia egzaminu.

Jak długo ważne są uprawnienia ADR klasy 7?

Należy zwrócić uwagę, że kurs w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 7 jest szkoleniem specjalistycznym – uzupełniającym wiedzę, którą kierowca zdobył na kursie podstawowym w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas. W związku z tym uprawnienia zdobyte wraz z zaliczeniem egzaminu będą ważne tak długo, jak te podstawowe i nie są objęte osobnym okresem pięcioletniego obowiązywania. Na skutek tego zaleca się odbycie szkoleń ADR w jednym cyklu, dzięki czemu okres ważności będzie możliwie najdłuższy a samo zaświadczenie zostanie wydane raz – bez konieczności wymiany.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

Rate this post

Copyright © ABC Szkolenia | 2024