Nasze usługi

Abc Szkolenia
Abc Szkolenia
ABC Szkolenia > Blog Transportowy > ADR > ADR klasa 1 – Informacje, kursy, egzamin

ADR klasa 1 – Informacje, kursy, egzamin

ADR klasa 1 – czym właściwie jest?

Towary przewożone w transporcie drogowym podzielić można według różnych kryteriów. Na szczególną uwagę zasługują jednak te, które potencjalnie stanowić mogą zagrożenie dla ludzi i środowiska. W trosce o bezpieczeństwo uregulowano zasady przewozu najbardziej niebezpiecznych materiałów. Normy określające przebieg ich przewozu zostały zawarte w umowie ADR. Obejmuje ona towary niebezpieczne, które zostały podzielone na 13 klas o określonej specyfikacji, dzięki czemu zostały jasno sprecyzowane zasady ich transportu.

Zgodnie z umową ADR w skład towarów niebezpiecznych ujętych w klasie 1 wchodzą:

  • materiały wybuchowe: materiały stałe lub ciekłe (lub mieszaniny materiałów) mogące w wyniku reakcji chemicznej wydzielać gazy o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką prędkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku,
  • materiały pirotechniczne: materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzyjmującej się egzotermicznej reakcji chemicznej,
  • przedmioty zawierające materiały wybuchowe: przedmioty zawierające jeden lub więcej materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych
  • materiały i przedmioty niewymienione powyżej, które wytwarza się w celu uzyskania efektu praktycznego sposobami wybuchowymi lub pirotechnicznymi

Przedmioty znajdujące w klasie 1 stanowią zatem zarówno materiały takie jak trotyl czy dynamit, ale także amunicja czy niezmiernie popularne w okresie sylwestrowym fajerwerki. W transporcie opakowania zawierające przedmioty kwalifikujące się do klasy 1 można z łatwością rozpoznać po nalepkach w pomarańczowym kolorze – zarezerwowanym dla materiałów wybuchowych.

ADR klasa 1

ADR klasa 1 – wymagania

Ze względu na wysoce niebezpieczny charakter zagrożeń wynikających z transportu materiałów wybuchowych przewożący je kierowcy nie mogą wykonywać przewozu bez stosownych uprawnień. Szkolenie specjalistyczne w zakresie materiałów i przedmiotów klasy 1 skierowane jest zatem dla prowadzących pojazdy przewożące towary niebezpieczne właśnie tej klasy. Jego ukończenie oraz zaliczenie egzaminu stanowi podstawę do wykonywania transportu materiałów klasy 1.

W celu przystąpienia do szkolenia specjalistycznego klasy 1 należy wcześniej ukończyć kurs i zdać egzamin w zakresie podstawowego kursu ADR, gdzie pozyskuje się fachową wiedzę oraz poznaje się m.in. ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych czy główne rodzaje zagrożeń płynących z ich transportu. Dodatkowo od kandydata wymaga się ukończenia 21 roku życia.

Kursy adr warszawa - gif

Jak wygląda kurs specjalistyczny ADR klasy 1?

Kurs przygotowujący kierowców do przewozu materiałów wybuchowych obejmuje co najmniej 8 godzin zajęć lekcyjnych. Poruszane są zagadnienia dotyczące zasad kwalifikacji poszczególnych materiałów niebezpiecznych do klasy 1 oraz ogólne ryzyko wynikające z ich przewozu. W czasie szkolenia jego uczestnicy poznają także:

  • zasady obowiązujące przy sporządzaniu dokumentu przewozowego,
  • kryteria znakowania przesyłek zawierających materiały wybuchowe,
  • reguły wspólnego ładowania przedmiotów wybuchowych ze sobą oraz innymi towarami
  • szczególne wymogi dotyczące konstrukcji pojazdów,
  • zasady obowiązujące w czasie przewozu.

Przekazana wiedza obejmuje zarówno zagadnienia przygotowujące kursantów do egzaminu państwowego po szkoleniu jak i szereg informacji użytecznych podczas transportu materiałów klasy 1 takich jak np. sztuczne ognie będących towarami wzmożonego ryzyka, dla których należy zachować szczególną ostrożność.

Egzamin ADR klasa 1 – jak wygląda?

Punktem kulminacyjnym całej procedury związanej ze szkoleniem jest egzamin państwowy organizowany w ośrodku po zakończonym szkoleniu. Składa się on z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru związanych wyłącznie z przewozem materiałów klasy 1. Egzamin trwa 30 minut. Dla uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu należy udzielić przynajmniej 10 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku niepowodzenia kursant może przystąpić do egzaminu poprawkowego w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia szkolenia. Po zdaniu testu Urząd Marszałkowski przesyła kierowcy zaświadczenie ADR pod adres wcześniej przez niego wskazany, w  terminie do 2 tygodni od dnia egzaminu.

kursy i badania dla kierowców - gif

Jak długo ważne są uprawnienia ADR klasy 1?

Należy zwrócić uwagę, że kurs w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1 jest szkoleniem specjalistycznym – uzupełniającym wiedzę, którą kierowca zdobył na kursie podstawowym w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas. W związku z tym uprawnienia zdobyte wraz z zaliczeniem egzaminu będą ważne tak długo, jak te podstawowe i nie są objęte osobnym okresem pięcioletniego obowiązywania. Na skutek tego zaleca się odbycie szkoleń ADR w jednym cyklu, dzięki czemu okres ważności będzie możliwie najdłuższy a samo zaświadczenie zostanie wydane raz – bez konieczności wymiany.

Kurs ADR klasa 1 – cena

W zależności od regionu Polski ceny wahają się od 300 zł do nawet 1000 zł. Często do tej sumy należy doliczyć opłatę za egzamin państwowy oraz opłatę za wydanie zaświadczenia ADR (w przypadku wymiany dokumentu). Aktualne ceny kursów specjalistycznych ADR oferowanych przez ośrodek ABC Szkolenia można sprawdzić w zakładce – Kursy ADR

Uprawnienia kierowców - kat. C, CE, kod 95, ADR, nalewaki - gif
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

OBIERZ DOBRY KURS

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego? Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców oraz innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto zajmujemy się doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

5/5 - (412 votes)

Copyright © ABC Szkolenia | 2024