ABC Szkolenia > Pytania i odpowiedzi > Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Dodano: czwartek, 04 Wrzesień 2014 o godzinie 11:37

Jak uzyskać prawo jazdy? Krok po kroku

Posiadanie prawa jazdy to we współczesnym społeczeństwie warunek, który nie tylko ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, ale często też bywa niezbędny do podjęcia pracy, a nawet stanowi sposób na własną drogę zawodową. W ujęciu prawnym prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w określonych przepisami kategoriach. Każda z nich wymaga spełnienia konkretnych warunków oraz zdania egzaminu państwowego. Dokument wydawany jest przez starostwo powiatowe.

Droga do uzyskania prawa jazdy sprowadza się do kilku podstawowych kroków.

KROK 1 – podjęcie decyzji i określenie kwalifikacji

Podjęcie decyzji dotyczącej starania się o prawo jazdy jest pierwszym elementem procesu, którego finał stanowi odbiór dokumentu i uprawnienia do prowadzenia samochodu w ruchu drogowym. O prawo jazdy można starać się jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii pod warunkiem spełnienia określonych przepisami wymagań. Podjęcie decyzji wiąże się też ze spełnieniem warunków, które pozwalają (bądź uniemożliwiają) do uczestniczenia w szkolenia.

Każda z kategorii wymaga osiągnięcia określonego wieku.

1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;

2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;

3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;

4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;

6) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem;

7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:

a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

b) D i D+E;

8) 21 lat – dla tramwaju;

9) 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;

10) 10 lat – dla roweru;

11) 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego prze-wożących inną osobę;

12) 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;

13) 21 lat – dla kolejki turystycznej.

2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;

2) 19 lat – dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.

3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

1) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;

2) 19 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;

3) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.

O prawo jazdy nie mogą starać się osoby, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ważne jest też określenie swoich predyspozycji i stanu zdrowia, który będzie później weryfikowany przez lekarza o może zdyskwalifikować kandydata.

KROK 2 – wybór kursu na prawo jazdy

Określenie własnych kwalifikacji spełniających wymagania oznacza możliwość podjęcia szkolenia, dlatego kolejnym krokiem będzie wybór odpowiedniego kursu. Do dyspozycji jest ich wiele w każdym większym mieście, dlatego nie ma problemu ze znalezieniem szkoły jazdy. Kursy prowadzą lokalne placówki prywatne, oferując nie tylko zajęcia w różnych cenach, ale również z ofertą specjalną obejmującą na przykład godziny jazdy w warunkach ekstremalnych, albo specjalne techniki jazdy, jak ecodriving. Wybierając właściwą placówkę, warto kierować się opinia innych kursantów, znajomych, a także sprawdzić dostępne w szkole pojazdy, których stan może wpływać na osiągane efekty. Istotnym elementem może też być odległość szkoły do miejsca zamieszkania, która warunkuje czas poświecony na częste dojazdy. Warto również pamiętać, że placówki posiadają swoje własne rejony, w których odbywają się zajęcia praktyczne.

KROK 3 – badania lekarskie oraz psychologiczne do prawo jazdy

Obowiązkowym elementem starania o prawo jazdy jest wykonanie badań lekarskich oraz psychologicznych i zdobycie odpowiedniego orzeczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Art. 11. 1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która: (…) 2) uzyskała orzeczenie:

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem — nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

Dla naszych kursantów badanie lekarskie oraz psychologiczne organizujemy w każdą środę o godz. 15:00.

W przypadku prawo jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E , D1,D1+E,D,D+E dobrym rozwiązaniem jest wykonać równocześnie badanie lekarskie oraz psychologiczne do kursu kwalifikacyjnego w zakresie przewozu rzeczy lub osób.

KROK 4  – profil kursanta do prawo jazdy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wprowadziła w życie obowiązek wobec wszystkich osób starających się o prawo jazdy, polegający na stworzeniu tzw. profilu kandydata na kierowcę (PKK). Uzyskanie takiego profilu wymaga wizyty w wydziale komunikacji urzędu miasta lub gminy, zgodnego z zameldowaniem, oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Na ich podstawie zostaje wygenerowany profil kandydata. Czynność ta nie wymaga ponoszenia żadnych opłat.

Lista dokumentów niezbędnych do wygenerowania PKK:
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy sporządzony na odpowiednim formularzu.
 • Orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi konkretnej kategorii.
 • Orzeczenie psychologiczne w przypadku prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 mm na 45m
 • W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów.
 • W przypadku osób starających się o kolejne prawo jazdy – kserokopia już posiadanego dokumentu.

KROK 5 – szkolenie na prawo jazdy

Uzyskanie profilu kandydata oznacza możliwość rozpoczęcia zajęć na kursie. Jego długość jest określona przepisami i powinna obejmować określone dziedziny wiedzy. W praktyce każda szkoła może dodatkowo za odpowiednią cenę wydłużać szkolenia wprowadzając np. zajęcia ćwiczeniowe na komputerze czy rozwiązywanie próbnych testów. Podobnie przedstawia się liczba godzin praktycznej jazdy z opcją różnych dodatkowych zajęć w specjalnych warunkach. Szkoły umożliwiają też wykupienie indywidualne godzin jazdy z wybranym instruktorem. Po zakończeniu zajęć i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kandydat może przystąpić do egzaminu państwowego.

Liczba godzin zajęć teoretycznych dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T;
 • 20 godzin dla kategorii C, D, C1, D1.

W przypadku zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

 • 15 godzin przy kategorii B+E,
 • 20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
 • 25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
 • 30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
 • 60 godzin przy kategorii D.

Zajęcia teoretyczne w naszym ośrodku rozpoczynają się co piątek o godz. 15:00. Na zajęcia praktyczne kursant umawia się indywidualnie z instruktorem.

KROK 6 – zaliczenie egzaminu wewnętrznego w ramach kursu prawo jazdy danej kategorii

KROK 7 – egzamin państwowy po prawo jazdy

Ukończenie kursu i  nie jest jeszcze wystarczające do uzyskania prawa jazdy. Kolejny krok stanowi zaliczenie egzaminu państwowego. Aby do niego przystąpić należy zapisać się w jednym z lokalnych ośrodków WORD. Jego wybór nie ma znaczenia i jest wyłącznie kwestią decyzji kandydata. Zapisanie się wymaga podania numeru PKK oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości określonej przepisami. Opłaty za egzamin teoretyczny to 30 zł. Ceny egzaminów praktycznych są uzależnione od kategorii prawa jazdy. Informacje o ich wysokości można uzyskać na dowolnej stronie internetowej WORD. Podczas zapisu ustala się także termin podejścia do egzaminu teoretycznego. Warunkiem podejścia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie teorii. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w nowej wersji obowiązującej od 19 stycznia 2013 roku.

KROK 8 – odbiór prawa jazdy

Odbiór prawa jazdy następuje w wydziale komunikacji, Urzędu Miasta lub starostwa powiatowego  zaliczenia egzaminu państwowego. Wymaga on wniesienia opłaty w wysokości 100,50zł, dokonanej w kasie lub na konto. Wniosek o wydrukowanie dokumentu zostaje wysłany dopiero po wpłynięciu opłaty. Na stronie internetowej PWPW można sprawdzić na jakim etapie jest nasze prawo jazdy


Masz pytania zadzwoń!

Polub nas:

Szukaj Pytań

Popularne pytania

aktualnościblog trasportowy

szkolenie z mocowania ładunków

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych

Nowe przepisy w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowych Przewóz ładunków na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej jest obecnie bardzo popularną...

Czytaj całośc
adr warszawa

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR

Ilości ograniczone w transporcie drogowym ADR Kolejnym wyłączeniem, które zasługuje na poświęcenie mu więcej uwagi jest wyłącznie zgodne z działem 3.4 umowy...

Czytaj całośc
adr zwolnienia

Wyłączenia z przepisów umowy ADR

Czy na pewno wszystko już wiesz o 1.1.3.6? Wyłączenia…bardzo użyteczna i często wykorzystywana część przepisów Umowy ADR. Dlaczego tak bardzo nadawcy i...

Czytaj całośc
Uprawnienia dla młodych kierowców zawodowych

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat?

Jak zostać kierowcą zawodowym w wieku 18 lat? Chcesz zostać kierowcą zawodowym, a ogranicza Cię wiek? Nasza firma przygotowała ofertę dla kandydatów...

Czytaj całośc
doradca adr uprawnienia

Obowiązki doradcy do spraw przewozów materiałów niebezpiecznych

Obowiązki doradcy do spraw przewozów materiałów niebezpiecznych Zdałeś egzamin na doradcę ds. bezpieczeństwa drogowego przewozu towarów niebezpiecznych? Chcesz teraz pełnić tę rolę...

Czytaj całośc
Karta kwalifikacji kierowcy z Ukrainy

Kod 95 z Ukrainy

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kodem 95 jest honorowana w Polsce? Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy zawodowego...

Czytaj całośc
kurs adr dla kierowców zawodwych warszawa

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR....

Czytaj całośc
bg3

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym...

Czytaj całośc
bhp

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp? Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz...

Czytaj całośc
kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących...

Czytaj całośc

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark