ABC Szkolenia > Blog Transportowy > Artykuły powiązane z licencją na przewóz rzeczy lub osób > Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Dodano: poniedziałek, 14 Listopad 2016 o godzinie 11:42

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorców, którzy przymierzają się do posiadania takiej firmy, a nie kierowców zawodowych.

Jak można uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Chcąc prowadzić działalność w zakresie krajowego i/lub międzynarodowego przewozu rzeczy lub osób, koniecznością jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego od 15 sierpnia 2013 roku zastępuje dotychczas obowiązujące licencje na przewóz krajowy rzeczy oraz w przypadku pozostałych rodzajów przewozów stosujemy zezwolenie i licencję. Stosowne uprawnienia wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub dla międzynarodowego transportu drogowego biuro ds. obsługi transportu międzynarodowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać niezbędne zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Chcąc uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, należy spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1071/2009.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Jednym z warunków jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźnika. Jego otrzymanie leży w gestii przedsiębiorcy (w przypadku wieloosobowego zarządu certyfikat może posiadać tylko jeden członek). Ewentualnie dopuszcza się, by dokument posiadała osoba uprawniona do zarządzania transportem na drodze umowy cywilno-prawnej. Certyfikat można uzyskać, zdając egzamin państwowy przed komisją. Zagadnienia obowiązujące na egzaminie związane są z szeroko pojętą wiedzą niezbędną przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje otrzymanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Zdolność finansowa do licencji i zezwolenia

Kolejnym krokiem jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej, która pozwala na podjęcie oraz prowadzenie działalności. Koniecznością jest stworzenie rocznego sprawozdania finansowego (musi być potwierdzone przez audytora) oraz posiadanie dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami pieniężnymi, akcjami lub innymi papierami wartościowymi, udzielenie gwarancji i poręczeń bankowych.

Baza transportowa

Ponad to przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o posiadaniu bazą eksploatacyjną, tj. miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Ważne jest także stworzenie wykazu posiadanych pojazdów oraz oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.

Dobra reputacja

Wymagane jest ponadto posiadanie dobrej reputacji. Będzie ona utrzymana, jeśli przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa spowodowane umyślnie (przede wszystkim w zakresie prawa handlowego, prawa o ruchu drogowym). O dobrej reputacji można mówić również wtedy, gdy na przedsiębiorcę nie nałożono więcej niż jedną prawomocną karę grzywny w zakresie prawa transportowego.

Istotną kwestią jest również dokonanie stosownej opłaty. Opłata wynosi 1000 złotych

Wypełnij wniosek

Wszystkie dokumenty, wraz z wypełnionym wnioskiem, należy złożyć w odpowiednim Starostwie lub  w biurze ds. transport miedzy narodowego w GITD.

Uwaga! Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dotyczy osób zamierzających założyć działalność transportową w przewozie rzeczy lub osób. Uzyskanie zezwolenia dotyczy transportu krajowego i międzynarodowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

zezwolenie-dla-przewoznika-drogowego


Chcesz uzyskać licencje lub zezwolenie? Nie czeka skontaktuj się z nami już teraz! Czytaj więcej>
Polub nas:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

aktualnościblog trasportowy

Karta kwalifikacji kierowcy z Ukrainy

Kod 95 z Ukrainy

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kodem 95 jest honorowana w Polsce?   Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy...

Dowiedz się więcej
kurs adr dla kierowców zawodwych warszawa

Uprawnienia ADR dla pracowników

Uprawnienia ADR dla kierowców i innych pracowników Kierowcy którzy planują przewozić towary niebezpieczne muszą przejść co najmniej szkolenie podstawowe w zakresie ADR....

Dowiedz się więcej
bg3

Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy – jak uzyskać i kogo dotyczy? Osoby zajmujące się międzynarodowym licencjonowanym przewozem zobowiązane są do posiadania wielu niezbędnych zaświadczeń. Jednym...

Dowiedz się więcej
bhp

Czy kierowca zawodowy musi ukończyć szkolenie bhp?

Czy kierowca zawodowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp? Każdy kierowca, zanim przystąpi do pracy, powinien posiadać wymagane kwalifikacje oraz...

Dowiedz się więcej
kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – podobieństwa i różnice Kierowca to zawód, który bywa wybierany przez znaczną liczbę młodych mężczyzn planujących...

Dowiedz się więcej
Firma transportowa

Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Licencja na przewóz rzeczy Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego, koniecznością jest posiadanie odpowiedniej licencji na przewóz rzeczy. Jeszcze do...

Dowiedz się więcej
bgczois

Co to jest profil kursanta?

Co to jest profil kursanta i jak można go uzyskać do kategorii C i C+E prawa jazdy? Jeszcze do niedawna każda osoba,...

Dowiedz się więcej
Co to jest ADR?

Co to jest ADR?

 ADR Przewożenie materiałów niebezpiecznych (np. łatwopalnych) w transporcie drogowym uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami. Nie jest tak, że każdy może przewozić materiały niebezpieczne...

Dowiedz się więcej
Kierowca zawodowy bez uprawnień - konsekwencje.

Zatrudnianie kierowcy zawodowego bez uprawnień

Konsekwencje zatrudnienia kierowców ( pracowników ) bez odpowiednich uprawnień Zawód kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością nie tylko z uwagi na uczestnictwo...

Dowiedz się więcej
Dowiec się więcej o zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym osób lub rzeczy wymaga odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to jednak wyłącznie...

Dowiedz się więcej

KontaktOŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Szukasz szkolenia lub informacji odnośnie transportu drogowego. Jesteś na dobrej drodze. Nasza firma organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych, przedsiębiorców, innych osób uczestniczących w operacjach transportowych. Ponadto, zajmujemy się doradztwem w zakresie ADR, mocowania ładunków oraz czasu pracy kierowców. Wszystkie informacje w jednym miejscu. Będziesz zadowolony. Nie czekaj, skontaktuj się już teraz!

INFORMACJA I ZAPISY


OBIERZ DOBRY KURS

Nie znalazłeś interesującej usługi związanej z transportem lub logistyką. Skontaktuj się z nami, przygotujemy indywidualną ofertę.

Przejdź do kontaktuKontakt

KontaktSzybki Kontakt

KontaktLokalizacja

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark